LA UNIÓ denuncia que la modificació del Decret de venda de proximitat de la Generalitat segueix sense estar efectiva malgrat haver transcorregut un any i mig de la seua aprovació en les Corts

LA UNIO - 13 Jul, 2021

L'organització ha reclamat en diverses ocasions a la Conselleria d'Agricultura que s'implemente l'acord

La modificació del Decret de venda de proximitat de productes agroalimentaris de la Generalitat segueix sense fer-se realitat un any i mig més tard de l'aprovació d'una proposició no de llei en les Corts Valencianes, segons denúncia LA UNIÓ de Llauradors. Tot això malgrat que es tracta d'una línia estratègica del Govern del Botànic “afavorir la relació directa entre productors i consumidors, afavorint, en la mesura que siga possible, la venda de proximitat”.

El 7 de juliol del passat any es va debatre i va aprovar en la Comissió d'Agricultura de les Corts Valencianes una PNL de modificació del Decret 201/2017, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es regula la venda de proximitat de productes primaris agroalimentaris.

En aquest sentit, LA UNIÓ va remetre el mes de febrer passat una carta a la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, en la qual li recordava que existia un acord en les Corts per a canviar el Decret i adaptar-lo. Uns dies més tard el director general de Desenvolupament Rural de la Conselleria d'Agricultura, David Torres, contestava a l'escrit de l'organització assenyalant de forma resumida que “s'havia d'adaptar a la normativa estatal i que per a això s'havia creat un grup de treball entre les Conselleries d'Agricultura i Sanitat per a adaptar-ho amb la finalitat de modificar en el menor termini possible el Decret”.

No obstant això, passats més de sis mesos des de la publicació del RD estatal i, més de tres mesos des que s'havia d'haver tancat l'adaptació i la creació, una vegada més, de processos participatius, LA UNIÓ desconeix en quin estat es troba l'esmentat decret. La veritat és que a hores d'ara, el contingut no ha sigut incorporat al text del Decret i per això ha demandat a la Conselleria d'Agricultura que realitze les gestions oportunes per a implementar l'acord de les Corts.

Entre altres modificacions de l'esmentat Decret s'incloïa:

- un logotip identificatiu dels llocs on es realitza la venda de proximitat i, si escau, dels productes que s'ofereixen a les persones consumidores, especificant el criteri d'ús.

-permetre la venda en qualsevol punt de la propietat o local arrendat de la persona productora.

- especificar que la venda directa i els circuits curts de comercialització incloguen la venda a distància.

- estudiar la possibilitat de la venda de llet crua, amb les condicions higièniques adequades, autoritzant la venda de xicotetes quantitats, amb una guia d'higiene adequada i facilitant per escrit les recomanacions pertinents a les persones consumidores, tal com s'està fent ja en altres comunitats autònomes.

- els/les productors/es primaris/es, siguen persones físiques o jurídiques, que estiguen inscrits i donats d'alta en algun registre oficial de la Comunitat Valenciana.

- crear la base de dades actualitzada de venda de proximitat de productes primaris de la Comunitat Valenciana, de la qual formaran part tots els productors i les productores que s'hagen registrat en els seus corresponents registres sectorials.