LA UNIÓ denuncia que llauradors i ramaders professionals d'un total de 138 municipis de la Comunitat Valenciana es quedaran sense ajudes de la PAC per a zones amb limitacions naturals

LA UNIO - 12 Jan, 2022

L'organització presentarà propostes de mocions en tots els pobles afectats per a aconseguir incloure-les de nou

Els llauradors i ramaders professionals d'un total de 138 localitats de la Comunitat Valenciana situades en zones amb limitacions naturals podrien quedar-se sense ajudes per aquest concepte, si no es canvia el Pla Estratègic de la nova PAC presentat per la Conselleria d'Agricultura que les ha eliminades, segons denuncia LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders.

Per a revertir aquesta situació, que suposava fins hui un pressupost de 6,16 milions d'euros, LA UNIÓ presentarà en tots aquests municipis una proposta de moció als grups polítics per a pressionar davant la Conselleria d'Agricultura a fi de que es revertisca aquesta decisió, en tractar-se d'unes ajudes importants i necessàries per al manteniment de la renda d'unes persones que treballen en el sector agrari en zones amb diverses dificultats productives i per tant, menys competitives que la resta.

La pròpia Conselleria d'Agricultura, en l'informe anual d'execució del Programa de Desenvolupament Rural que presenta davant la Comissió Europea, i que és del passat mes de juny, afirma sobre aquest tema que “es tracta d'una ajuda amb molt bon acolliment per part dels titulars d'explotacions situades en comarques d'interior diferents de les de muntanya i que cada any que es convoca sol·liciten l'ajuda. Així, en 2015, 2016 i 2017 hi ha hagut que aplicar prorrateig a l'import unitari de l'ajuda tenint en compte que les disponibilitats pressupostàries han superat les sol·licituds presentades”.

La situació es remunta a la fi d'any quan el Ministeri d'Agricultura va presentar el passat 29 de desembre a la Comissió Europea el Pla Estratègic per a l'aplicació de la Política Agrícola Comuna (PEPAC) a Espanya a partir de l'any 2023 i va traure a informació pública la versió inicial d'aquest PEPAC i de l'Estudi Ambiental Estratègic de la PEPAC. En la documentació figura la relació d'ajudes territorials de la Comunitat Valenciana presentada per la Conselleria d'Agricultura, és a dir totes aquelles mesures que seran objecte de subvenció a partir del pròxim any. La sorpresa és que entre les mesures presentades no es contempla l'ajuda al suport en les actuals Zones amb Limitacions Naturals o altres Limitacions Específiques, deixant únicament l'ajuda en les Zones de Muntanya.

LA UNIÓ assenyala que es deixarà sense aquesta ajuda així els pròxims anys a persones professionals del sector agrari valencià que realitzen la seua activitat en zones amb diverses dificultats productives. Mentrestant, comunitats autònomes veïnes com Catalunya, Múrcia o altres que tenen una realitat semblant a la valenciana com ho és Andalusia, sí que van establir una intervenció territorial de suport en les Zones amb Limitacions Naturals. Aquest fet, incrementarà més el suport i la injecció d'ajuda a persones professionals de determinats sectors implantats en aquestes zones en detriment de les persones professionals valencianes, incrementant la bretxa de suport públic entre elles.

En la proposta de moció enviada per LA UNIÓ als Consistoris afectats s'insta la Conselleria d'Agricultura a incloure dins de les Intervencions Territorials la mesura d'ajuda en les Zones amb Limitacions Naturals i també a realitzar una al·legació davant el Ministeri d'Agricultura, per a incloure dins de les Intervencions Territorials la mesura d'ajuda en les Zones amb Limitacions Naturals. També es commina al Ministeri d'Agricultura al fet que incorpore dins del Pla Estratègic de la PAC (PEPAC) la mesura de les ajudes a Zones amb Limitacions Naturals dins de la Intervenció Territorial de la Comunitat Valenciana i que la present davant la Comissió Europea.