LA UNIÓ denuncia que més de la meitat de les explotacions que van sol·licitar les ajudes per la millora de la ramaderia es queden fora davant la falta de pressupost

LA UNIO - 09 Jun, 2020
  • 1813
  • 0

Són molt importants per a les zones d'interior i hauria de ser una aposta de la Generalitat

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders denuncia que més de la meitat de les persones sol·licitants de les ajudes concedides per la Conselleria d'Agricultura per a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes s'han quedat fora de les mateixes a causa de la falta de dotació pressupostària. Es tracta d'un suport econòmic que compta amb una elevada demanda entre el sector, sobretot per a anar adequant les seues empreses ramaderes a les exigències normatives i millorar el seu posicionament competitiu.

Concretament, el 54% de les explotacions -un total de 180- es queden sense ajuda i sense poder invertir una quantitat per valor de 4,6 milions d'euros. Finalment, només podran accedir a aquestes ajudes unes 145 explotacions en tot el nostre territori, amb una inversió de 1,4 milions d'euros. Per cada euro que inverteix l'Administració, la inversió real es duplica. Si és ben cert que aquesta línia d'ajudes ha passat de tindre una dotació de 800.000 euros a 1,4 milions en quatre anys, resulta totalment insuficient per a cobrir l'elevada demanda.

LA UNIÓ considera que es tracta d'una ajuda molt important per al sector ramader de la Comunitat Valenciana. El seu objectiu és afavorir les inversions realitzades pels titulars de les explotacions ramaderes amb la finalitat de renovar les instal·lacions, els equips i les infraestructures de les explotacions ramaderes per unes altres més avançades tecnològicament, amb especial atenció en la millora de les condicions d'higiene, salubritat i bioseguretat, l'adaptació a les condicions de benestar animal i la sostenibilitat i reducció dels impactes ambientals produïts per la mateixa activitat ramadera, sense oblidar també la reducció dels costos de producció, la millora de la producció, la millora de la qualitat del producte final i el foment dels productes ecològics.

Al juliol del passat any LA UNIÓ ja va sol·licitar una ampliació del pressupost d'aquesta partida, que finalment encara es va veure més retallada pels ajustos pressupostaris per a enguany. Cal assenyalar que amb un pressupost de 4 milions d'euros, com a mínim s'hagueren generat unes inversions d'uns 7,4 milions d'euros, a més de l'IVA, i altres impostos (llicències d'obres, taxes urbanístiques, taxes administratives, projectes, etc). Es tractaria d'una xifra rellevant per als territoris d'interior, ja que es fan actuacions que donen treball a una altra mena de sectors com el de la construcció, electricitat, lampistes, ferrers, sector distribució, etc. Per això l'organització insistirà en la necessitat d'ampliar la dotació pressupostària d'aquesta ajuda fins als 4 milions d'euros en els pròxims comptes públics de 2021 de la Conselleria d'Agricultura.

D'altra banda, LA UNIÓ sol·licitarà també l'ampliació del termini de justificació de les inversions    -finalitza el 15 d'octubre- fins al 30 de novembre, ja que durant aquests mesos de confinament ha sigut realment complicat preparar l'execució de les inversions.