LA UNIÓ denuncia robatoris en diverses comunitats de regants de la Plana Baixa per valor de més de 200.000 euros

LA UNIO - 28 Sep, 2023

L'organització sol·licita major vigilància, incrementar els pressupostos destinats a la seguretat en l'àmbit rural i perseguir el comerç de mercaderia robada

La Unió Llauradora denuncia diversos robatoris en algunes comunitats de regants de la Plana Baixa al llarg d'enguany amb una factura que els ix molt cara en superar la quantitat de 200.000 euros. Només en una d'aquestes comunitats de regants afectades pels robatoris ja se superen els 80.000 euros en pèrdues.

La quantia dels danys s'eleva perquè es roben sobretot hidrants i comptadors de reg que resulten molt cars. Les comunitats de regants estan desesperades i impotents davant aquest augment dels furts i també els llauradors perquè els suposa un sobrecost en el manteniment comú de la instal·lació de reg.

A més, es troben amb el problema que en tindre ja diversos sinistres consecutius les companyies d'assegurances o bé posen cada vegada més dificultats per a assegurar ja que no cobreixen tots els danys o els encareixen el preu de les pòlisses fins a fer-les pràcticament inassumibles.

També denuncien les dificultats després de presentar les denúncies perquè inexplicablement molts dels casos es queden sense resoldre davant l'alta exigència d'aportació de proves. El modus operandi a més és sostraure cada vegada pocs comptadors i tornar un altre dia per més per a evitar ser detinguts, que no siga sancionable o rebre una sanció inferior.

Per a cometre els robatoris es produeixen a més considerables destrosses en les casetes on es troben els comptadors en rebentar les portes per a accedir a les instal·lacions, així com destrosses en les pròpies instal·lacions del reg per degoteig. Una vegada dins s'emporten tot el que troben.

LA UNIÓ assenyala en aquest sentit que a part del valor del material robat, ja de per si mateix important, el mal està també en els costos de reparació que ascendeixen sempre a quantitats molt elevades. En uns moments on els ingressos agrícoles són cada vegada més baixos, resulta contraproduent tindre majors despeses per a poder reparar els danys causats pels robatoris.

LA UNIÓ sol·licita major vigilància en les zones rurals i una efectiva coordinació entre les diverses forces de seguretat de l'Estat, del Seprona i de les policies locals per a evitar que es cometen més robatoris.

Insisteix per tant en la necessitat d'incrementar els pressupostos destinats a la seguretat en l'àmbit rural, amb les mateixes obligacions que els habitants de les zones urbanes, però també amb els mateixos drets. Així, LA UNIÓ proposa reforçar els mitjans de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, particularment els equips ROCA, per a augmentar la seguretat en el medi rural i combatre els robatoris en les explotacions agràries.

També insta a perseguir el comerç de mercaderia robada perquè “és clar que si algú roba és perquè algú li ho compra. És important la vigilància per a intimidar, però també el compliment de la justícia i la persecució dels canals de comercialització il·lícits. Per això insta a inspeccionar magatzems o deixalleries sospitoses de comercialitzar amb aquests productes robats”, assenyala l’organització.

Una altra de les demandes de LA UNIÓ passa per facilitar i agilitzar la presentació de denúncies per part de les persones afectades, perquè en moltes ocasions desisteixen d'interposar-les davant les dificultats que troben.