LA UNIÓ denuncia un espoli d'arbres centenaris d'oliveres a Sant Jordi i demana al Seprona que investigue

LA UNIO - 16 Aug, 2018
  • 3590
  • 0

Assenyala que la Llei Llei 4/2006 de Patrimoni Arbori Monumental de la Comunitat Valenciana els protegeix

Nou espoli als arbres monumentals centenaris i mil·lenaris d'oliveres a la Comunitat Valenciana. LA UNIÓ de Llauradors denuncia un nou cas -tal com es pot observar en les fotografies adjuntes- d'espoli d'arbres centenaris d'oliveres en una finca de Sant Jordi (Maestrat) i demana al Seprona que investigue i faça complir la Llei de Patrimoni Arbori Monumental de la Comunitat Valenciana que protegeix la pràctica d'arrencada i transport d'arbres monumentals.

LA UNIÓ assenyala que es tracta d'arbres ja centenaris i per tant protegits per la Llei 4/2006 de Patrimoni Arbori Monumental de la Comunitat Valenciana que declara protegits genèricament, sense necessitat de resolució singularitzada, els exemplars de qualsevol espècie arbòria existent a la Comunitat Valenciana que igualen o superen un o més dels següents paràmetres: 350 anys d'edat, 30 metres d'altura, 6 metres de perímetre de tronc, mesurat a una altura d'1,30 m de la base o 25 metres de diàmetre major de la copa, mesurat en la projecció sobre el plànol horitzontal.

La Llei va ser pionera en tot l'Estat i aprovada per unanimitat en les Corts en 2006, fruit del consens polític que reflecteix l'acord social que existeix al voltant de la necessitat de protegir i conservar aquests arbres singulars. No obstant això, encara està pendent d'aprovació i malgrat el temps transcorregut, el reglament de desenvolupament d'aquesta Llei que un grup d'experts de la Comissió de Patrimoni Arbori Monumental va treballar i va lliurar la seua proposta a la Conselleria Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural al maig del passat any per a la seua tramitació i que encara no s'ha fet efectiva.

Ramón Mampel, secretari general de LA UNIÓ, indica que “s'arranquen arbres monumentals per a convertir-los en simples objectes-mercaderies que no sabem si sobreviuran a l'arrencada i posterior trasplantament. És clarament un negoci especulatiu amb éssers vius, amb monuments vius”.

LA UNIÓ anima a totes aquelles persones que observen l'arrencada, transport o venda de finques amb oliveres centenàries al fet que ho denuncien i s'ofereix com a organització canalitzadora de les mateixes per a traslladar-les a les Administracions i organismes competents.

El cultiu de l’olivera representa en algunes de les nostres comarques una important funció econòmica i social. Es tracta d'un cultiu mil·lenari, que és part essencial de la nostra economia, dels nostres pobles i que contribueix a mantenir un paisatge i la cura del medi ambient. En les comarques d'interior de la Comunitat Valenciana abunden les oliveres centenàries i mil·lenàries, que constitueixen en el seu conjunt un dels més preuats elements del patrimoni històric, cultural i vegetal de molts pobles.