LA UNIÓ denúncia una presumpta venda a pèrdues de llet a través de la plataforma de Amazon

LA UNIO - 27 Feb, 2019
  • 2594
  • 0

El gegant del comerç electrònic també entra en la venda a pèrdues

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha presentat una denúncia davant la Direcció General de Comerç i Consum de la Generalitat, igual que han fet altres organitzacions territorials de la Unión de Uniones en les seues respetivas comunitats autònomes, sobre una presumpta venda a pèrdues de llet detectada a un venedor que distribueix a través de Amazon.

Ha posat en coneixement de l'autoritat competent de la Comunitat Valenciana la campanya realitzada pel venedor GALEVINUM, que comercialitza a través de la multinacional Amazon.

Aquesta empresa ha llançat al mercat online una agressiva oferta que porta a pensar que es tracte de venda a pèrdues. Entre les marques es troben referències com a Leche Pascual o Leche de Central Lechera Asturiana, oferides a 0,50 €/litre.

LA UNIÓ considera que aquest producte és de primera necessitat i aquesta oferta detectada podria incórrer en una pràctica de banalització de la llet en l'àmbit de la distribució.

L'organització demana l'actualització de les normativa en vigor que garantisca la transparència en la formació del preu i, de ser necessari, de la Llei d'Ordenació del Comerç Minorista, ja que cada vegada són més els consumidors que es decanten per la compra online on el productor torna a ser la baula més feble de la cadena.

El ramader podria estar pagant la campanya de la seua butxaca

Davant aquestes pràctiques emprades pels diferents distribuïdors, LA UNIÓ tatxa d'inservible l'Acord Lacti per a l'Estabilitat i Sostenibilitat de la Cadena de Valor del Sector de Boví de Llet, signat en el 2015, i l'objectiu del qual era comprometre als signants a treballar per l'estabilitat i creació de valor al llarg de la cadena i per aconseguir preus sostenibles i remunerats en cada tram d'aquesta.

LA UNIÓ considera que queda clar que la distribució continua utilitzant la llet com a producte reclam com també fa amb les fruites. “Les bones intencions de les diferents parts de la cadena de valor no serveixen per a res si el ramader continua sent el pagà i ha de pagar de la seua butxaques les campanyes publicitàries de la gran distribució”, afirmen des de LA UNIÓ. “Els lineals, siguen físics o digitals, sembla que continuen fent males pràctiques. A més, un gegant com Amazon pot arribar a trencar tots els esquemes de la cadena alimentària com s'entenia tradicionalment, perjudicant encara més al productor”, afigen.