LA UNIÓ detecta clàusules presumptament abusives en els contractes de compravenda del cultiu del caqui i entre elles una per la Covid-19

LA UNIO - 13 Jul, 2020
  • 2695
  • 0

Algunes de les denúncies presentades de la passada campanya davant l'Agència d'Informació i Control Alimentari (AICA) s'han traduït ja en expedients sancionadors als comerços i continuarà traslladant més davant aquest organisme del MAPA

LA UNIÓ de Llauradors alerta als productors de caqui de l'existència de clàusules que podrien ser considerades com a abusives en els contractes de compravenda en aquesta campanya i avisa que continuarà traslladant les seues queixes a l'Agència d'Informació i Control Alimentari (AICA), dependent del Ministeri d'Agricultura, perquè inicie investigacions sobre aquest tema.

En aquest sentit, LA UNIÓ assenyala que algunes d'aquestes denúncies presentades a la AICA en els últims mesos -com és el cas de les presentades al desembre per la campanya passada- per a defensar els interessos dels productors de caqui ja s'han traduït en la interposició d'expedients sancionadors per part d'aquest organisme als comerços, fonamentalment per renegociacions de preus, vendes a resultes, clàusules abusives, etc. LA UNIÓ aconsella als productors que no signen cap contracte amb eixes clàusules i que en cas que tracten d'imposar-li-les es posen en contacte a través de les nostres oficines per a denunciar-ho.

LA UNIÓ reclama així mateix disposar d'un contracte homologat de compravenda de caqui que garantisca els drets de les dues parts i que no ocórrega com ara, on la part compradora imposa el seu contracte elaborat unilateralment per ells mateixos i en el qual generalment només es garanteixen els drets de la part compradora, mentre que a la venedora se l'obliga a acceptar les clàusules, moltes d'elles possiblement abusives. Demana així a la Conselleria d'Agricultura que fins que no existisca un contracte homologat, reunisca de manera urgent en una taula a tots els agents que intervenen en el sector i acorden un contracte tipus que defense els interessos legítims de les dues parts i que servisca ja, en aquesta campanya, per a donar major transparència en el sector del caqui que travessa un dels moments més complicats de la seua recent història.

Entre eixes clàusules que, segons diversos experts jurídics en la matèria consultats per LA UNIÓ es podrien qualificar com a abusives, destaca una sobre la Covid-19 que especifica que “en cas d'un nou brot i els mercats veren afectades les seues vendes, el comprador tornaria a pactar amb el venedor noves condicions del contracte (preu i data de recol·lecció)”. Aquests experts consideren que pot ser abusiva perquè transmet riscos empresarials propis del comprador al productor.

També es pretén imposar una altra clàusula sobre la no recollida de la fruita sempre que es produïsquen algunes qüestions. En alguns contractes s'assenyala que “no serà recollit pel comprador el caqui que estiga danyat o tinga un calibre per davall de 70 mm. La clàusula prossegueix dient que “la fruita recol·lectada, en arribar al magatzem del comprador, serà revisada i la que tinga algun defecte no es tindrà per comprada. En el termini màxim de 10 dies es comunicarà a més al venedor el destrio produït per aquests defectes, el qual serà deduït dels quilos a pagar al venedor”.

“El destrio màxim que es podrà deduir dels quilos recol·lectats del venedor serà d'un 20% de la fruita entrada en el magatzem del comprador, sense que aquest tinga res a reclamar pels perjudicis que aquesta fruita en mal estat li ha produït com són les despeses de recol·lecció, transport i manipulació”, conclou la clàusula.

Des del punt de vista dels juristes consultats -amb els quals coincideix LA UNIÓ- aquestes clàusules podrien ser abusives a causa de l'automatisme de les mateixes i a la impossibilitat del venedor de comprovar en el magatzem els defectes de qualitat al·legats pel comprador. També consideren que el termini de deu dies per a realitzar la comunicació del destrio és massa llarg i que un termini de tres dies seria més raonable per tractar-se d'un producte perible.

No obstant això, la validesa d'aquesta clàusula estaria a costa d'una conformitat per part del venedor i en tot cas el destrio hauria d'anar avalat per un informe tècnic que determinara amb exactitud la fruita no apta per al comerç, segons normes de qualitat bàsiques i no per les establides unilateralment pel comprador i ajustades únicament als designis de la part compradora.

LA UNIÓ també ressalta la urgent necessitat de comptar amb normes de qualitat comercial en el caqui que garantisca la qualificació correcta del producte a comercialitzar, a fi de no deixar-lo tot en mans dels comerciants que al final consideren com a fruita rebutjada tota aquella que els interessa i traslladen al productor tots els riscos comercials.

Aquesta organització continuarà traslladant a la AICA tota aquesta sèrie de contractes fraudulents perquè actue contra tots els comerços que estiguen imposant clàusules abusives en els contractes que obliguen a signar als llauradors. De la mateixa manera sol·licitarà sancions exemplars per a evitar que la resta de comerços estenguen aquestes pràctiques.

Eduard Esparza, responsable del caqui de LA UNIÓ, assenyala que “mentre no disposem d'un contracte homologat de compravenda, els productors estarem a costa dels comerços que únicament miren pel seu interés, desentenent-se moltes vegades dels productors. Però que sàpien alguns comerciants que estarem vigilants i que les nostres denúncies ja són tingudes en compte per la AICA i poden portar conseqüències per a aquests”.