LA UNIÓ detecta un augment dels danys en els cultius per la proliferació d'espècies cinegètiques davant la prohibició de la caça pel COVID-19

LA UNIO - 03 Apr, 2020
  • 1811
  • 0

L'organització demanarà l'obertura de la temporada de caça i controls oficials a la finalització del confinament actual de major restricció

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha detectat un increment de danys en els cultius d'algunes zones pel major volum d'espècies cinegètiques, en part per la paralització de l'activitat de la caça dins de les mesures establides per a la gestió sanitària ocasionada pel COVID-19 i també per la menor pressió de les persones en el territori que provoca que els animals isquen i ocupen nous espais.

En determinades zones de l'interior del nostre territori s'observa sobretot eixa major població de determinades espècies cinegètiques que originen danys a cultius com el cereal, ametler o vinya, entre altres. A més, és ara a la primavera quan aquestes espècies més incrementen la seua població.

Cal assenyalar que dins de les activitats suspeses després de la declaració de l'estat d'alarma, com va publicar la Conselleria d'Agricultura el passat 20 de març, es troben les activitats de caça i pesca, en un primer moment fins al 28 de març i a partir d'aquesta data amb una nova pròrroga especificant que està prohibida excepte “si d'aquesta suspensió es derivaren situacions de risc per a les persones, la salut pública o l'agricultura, es podran adoptar mesures puntuals, justificades i de caràcter excepcional”. Però aquesta definició tan ambigua és difícil d'aplicar en aquests moments.

La suspensió s'estén a tots els concursos i competicions de pesca, que comporten concentracions de persones, i a qualsevol acció de caça recollida en la Llei 13/2004, de 27 de desembre. Inclou per tant també a la caça per raons de control, gestió, científiques o educatives.

LA UNIÓ demanarà l'obertura de la temporada de caça i controls oficials a la finalització del confinament de major restricció. En aquesta època la caça permesa és de modalitats on el caçador va sol o amb un guia i en el cas del control poblacional del conill, espècie que provoca majors danys en el camp, fins al 15 de juny únicament es pot caçar amb escopeta, amb escopeta i fura, amb fura i xarxes, al salt i a l'espera. En tots aquests casos o bé el caçador està sol, o la distància entre caçadors supera els 50 metres per seguretat o si hi ha dos caçadors un està en un lloc i un altre en un altre apartat també. Per això reprendre tant la temporada de caça com els controls poblacionals res més alçar-se el confinament més restrictiu no entranya major perill i es reduirien així els danys en el sector agrari.

D'altra banda, cal assenyalar que en l'actualitat aquests danys per fauna queden coberts per les diferents línies d’assegurança, però el sinistre mínim del 20% i la franquícia que varia en funció de les opcions fa que en moltes ocasions la indemnització siga nul·la o tan baixa que no cobrisca els danys ocasionats en l'explotació.

Per això, LA UNIÓ ha sol·licitat de manera excepcional que tots els danys ocasionats en la duració de l'estat d'alarma, i mentre no es reactive la caça, que Agroseguro realitze el total de peritatges per danys per fauna, encara que no arriben al Sinistre Mínim Indemnitzable, i al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació una línia d'ajudes que es faça càrrec de les franquícies no liquidades per Agroseguro als llauradors.