LA UNIÓ espera que la presidència portuguesa de la UE complisca amb el seu discurs d'endurir els mecanismes per a evitar l'entrada de plagues

LA UNIO - 25 Mar, 2021

Les autoritats comunitàries haurien de donar suport al desenvolupament d'alternatives realment viables per a substituir als fitosanitaris que retiren, perquè en cas contrari deixen als llauradors venuts

LA UNIÓ de Llauradors considera que la Unió Europea ha de ser coherent amb els seus discursos i endurir els mecanismes per a evitar l'entrada de plagues i malalties dins del seu territori i no mirar cap a un altre costat com si res ocorre.

En la sessió del passat dilluns del Consell de Ministres d'Agricultura de la UE, la Presidència portuguesa va plantejar als ministres, respecte a les mesures fitosanitàries, com pot millorar-se la preparació per a protegir la UE contra les plagues i crear sinergies en el marc del Pacte Verd i l'estratègia “De la Granja a la Mesa”.

L'organització difereix del criteri del ministre Luis Planas respecte a l'excel·lència de l'eina de la llei de Sanitat Vegetal, i el Reglament 2016/2031, i recorda que ja ve alertant d'un increment important en els rebutjos d'importacions de cítrics per presència de plagues, en ocasions letals, per la qual cosa el risc d'entrada no fa més que augmentar com així indica la presidència portuguesa.

LA UNIÓ considera que aquestes intercepcions d'importacions amb plagues suposen una greu amenaça per als sectors productius europeus i les conseqüències de l'entrada de malalties prioritàries serien devastadores.

En aquest sentit, LA UNIÓ creu que, a la llum dels esdeveniments, alguna cosa està fallant i exigeix majors recursos per als llocs d'inspecció fronterera, mecanismes dissuasius perquè els importadors no intenten introduir partides contaminades, així com disposicions estrictes en els acords de lliure comerç. En aquest sentit, torna a insistir en la implantació d'un criteri d'inspecció única en origen per a tots els països tercers i que les importacions entren per pocs ports de la UE -tres com a màxim- on es garantisca la presència d'un nombre suficient d'inspectors experts en plagues i malalties citrícoles i amb un percentatge de mostres analitzat representatiu. De la mateixa manera advoca per l'obligació del tractament de fred en el transport, com així se'ns exigeix a nosaltres per alguns països, i per la prohibició de la importació de cítrics que hagen sigut produïts i manipulats amb matèries actives l'ús de les quals no estiga autoritzat a la Unió Europea.

La reducció d'ús de fitosanitaris sense alternatives impacta en la competitivitat i en la productivitat

Respecte a l'estratègia “De la Granja a la Mesa”, que compta entre els seus objectius amb la reducció de l'ús de fitosanitaris en un 50%, LA UNIÓ alerta que, si el ritme actual de no renovació de substàncies actives permeses a la UE s'accelera per aconseguir aquest objectiu, sense desenvolupar alternatives prou efectives i de cost similar, l'agricultura valenciana podria patir una important pèrdua de competitivitat.

Així ho determina també un recent estudi per al Parlament Europeu sobre el futur de la protecció en cultius a Europa. Si hi ha menys substàncies actives aprovades augmenta el risc d'aparició de resistències de les plagues sobre aquestes. La reducció de l'ús de fitosanitaris sense alternatives realment eficaces també generaria una menor productivitat, la qual cosa provoca la pressió per a augmentar la superfície agrària, en un context d'increment de la població.

Finalment, suposa un risc per al sector agrari europeu, que podria veure's amb més dificultats per a competir enfront de productors de tercers països, la qual cosa comportaria una externalització de la producció agrària europea, que, com recorda LA UNIÓ, “comporta produir aliments de forma menys eficient, menys respectuosa amb el medi ambient, amb pesticides més perillosos prohibits ací, i condicions laborals ínfimes”.

Per tot això, LA UNIÓ insisteix que, per a preservar la sanitat vegetal a la UE, i per tant la productivitat i el sector agrari europeu, es done suport al desenvolupament d'alternatives realment viables per a substituir als fitosanitaris. En aquest sentit considera positiu la disposició del Consell cap a una legislació específica de la UE relacionada amb els agents de control biològic que permeta una normativa harmonitzada i impulse el seu desenvolupament.