LA UNIÓ ha presentat hui a les Administracions el treball de la planta de Segorbe que transforma purins en biofertilizant

LA UNIO - 22 Jul, 2020
  • 1412
  • 0

Al setembre es coneixeran els resultats agronòmics de les proves i un pla de negoci per a veure si resulta rendible

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha presentat hui a les Administracions (Conselleria d'Agricultura, Diputació de Castelló i Ajuntament de Segorbe) els treballs que duu a terme en la planta del CITA a Segorbe -cedida per la Conselleria d'Agricultura- per a transformar mitjançant el projecte europeu Relive Waste els purins de la ramaderia porcina en biofertilizant o en aigua amb una baixa concentració en nitrats.

Es tracta de la segona jornada de portes obertes de la planta pilot instal·lada a Segorbe, l'única d'Espanya de les quatre existents a Europa destinada a aquest efecte, on tota aquella persona interessada pot conéixer més sobre el projecte i treballar conjuntament en una estratègia de futur sobre la correcta valorització dels purins. Ha assistit una representació de la comissió executiva de LA UNIÓ encapçalada pel secretari general Carles Peris i responsables ramaders, als quals han acompanyat el Director General d'Agricultura i Ramaderia de la Conselleria d'Agricultura, Roger Llanes; el director territorial a Castelló, Tomás Verdejo; el president de la Diputació de Castelló, José Martí i els diputats provincials Santiago Pérez i Ignasi García, entre altres.

LA UNIÓ, al costat de la Fundació Global Nature que participa també en el projecte, aposta per solucions innovadores per a la gestió de subproductes ramaders testant a escala de granja, una tecnologia que transforma les deixalles del bestiar en fertilitzants orgànics amb valor comercial contribuint al creixement intel·ligent i sostenible i a la creació de nous negocis i oportunitats de mercat.

Interreg MED Re-Live Waste és un projecte europeu finançat a través del programa INTERREG MED en la línia Green Growth que es desenvolupa des de 2018 a Espanya, Itàlia, Xipre i Bòsnia i Hercegovina i que busca posar solució a aquests problemes, implantant, a escala de granja, plantes pilot per a testar l'ús de tecnologies innovadores que convertisquen eixos subproductes en recursos aprofitables pel propi sector, ajudant així a tancar el cicle i ajudant a generar una activitat més competitiva. Amb les mostres seleccionades en la planta es realitzarà un estudi agronòmic que demostre quina és l'eficàcia d'aquest compost com a fertilitzant en diferents tipus de cultius.

Precisament, les investigacions realitzades fins hui van per bon camí i en aquesta segona jornada s'han pogut observar in situ millores substancials respecte a la primera. L'objectiu és començar ja els assajos agronòmics, els resultats dels quals es coneixeran al costat del pla de negoci al llarg del pròxim mes de setembre. El pla de negoci preveu desenvolupar una planta tipus amb un volum de 50 metres cúbics per dia i un rendiment de 17 kg/m³. La inversió és d'uns 100.000 euros i quedaria amortitzada si tot va bé en un període de set anys com a màxim.

Es tracta d'un bon exemple d'economia circular: es recuperen nutrients i s'evita el consum de recursos exhauribles. Els purins i fems són rics en fosfats i nitrogen i recuperar-los és una manera de reduir un impacte ambiental alhora que recircular-los de nou cap al sector en benefici tant del llaurador (estalvi en fertilitzant o fins i tot venda de fertilitzant), com de la societat (ja que el fosfat que hui s'inclou en els adobs prové de mines sobreexplotades i reduir la dependència resulta estratègic).