LA UNIÓ i AVA reclamen a la Conselleria mesures urgents davant la crisi de preus del sector agropecuari valencià

LA UNIO - 21 Jul, 2022

Les organitzacions han exigit la posada en marxa de la AICA valenciana que assegure el correcte equilibre entre els preus del camp i els costos de producció

LA UNIÓ i AVA s'han reunit aquest matí amb la Consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, i amb el secretari autonòmic, Roger Llanes, per a abordar les principals reivindicacions del sector en el tram final de la legislatura. Fa dos anys les organitzacions agràries en el seu conjunt van presentar un full de ruta de la qual encara queden nombrosos aspectes per abordar. Per això, LA UNIÓ i AVA han reclamat a la Conselleria que faça un esforç i done resposta urgent a les principals problemàtiques a les quals s'enfronta el sector agrari valencià, especialment aquelles destinades a aconseguir que els preus que perceben els llauradors estiguen per damunt dels costos de producció.

Totes dues organitzacions agràries han recordat que la campanya passada va ser un desastre per a la majoria dels cultius i ramaderies, mostra d'això és l'augment exponencial d'explotacions abandonades per la falta de rendibilitat. A més, els primers tractes comercials per a la pròxima campanya citrícola no cobreixen els costos de producció. La llei de la cadena no està sent efectiva i la AICA, malgrat les seues actuacions, no aconsegueix acabar amb aquesta problemàtica. Per aquest motiu, des de LA UNIÓ i AVA apostem per una AICA valenciana rigorosa i reclamem que la Conselleria la pose en marxa a la major celeritat. La creació d'aquest organisme, que ja ha sigut aprovada però encara no està formalitzada, ha de comptar amb un registre obligatori de tots els contractes que es realitzen de compravenda, així com dotar-se d'un organisme públic que estudie i faça públics els costos mitjans de producció dels principals cultius i ramaderies, i un observatori de preus que faça un seguiment continu de les campanyes de comercialització. Així mateix, ha de dur-se a terme un control i inspecció dels contractes, de manera que quan es detecten distorsions, aquesta AICA valenciana actue d'ofici iniciant una investigació. A més és necessari que s'implique en la inspecció dels punts de venda controlant la procedència de les produccions, la qualitat, etc.

En relació amb la nova llei de gestió de residus totes dues entitats han sol·licitat que en el futur reglament s'especifique i se solucione el problema de les restes agràries mitjançant tràmits i autoritzacions simplificats que no suposen una càrrega burocràtica als llauradors.

Des de les organitzacions agràries (AVA, LA UNIÓ i Cooperatives) es va presentar a la Conselleria un document amb propostes per a donar solució al problema de “la pinyolà” en els cítrics que requereixen d'un pressupost per a 2023 que incloga mesures com la reconversió, l'ús de malles i la geolocalització/xips dels ruscos, que impedisquen la producció de llavors en els cítrics.

Un altre dels problemes abordat en la reunió ha sigut el creixement incessant de fauna salvatge que provoca pèrdues que superen els 35 milions d'euros en el sector agrari i ramader de la Comunitat Valenciana. Els dirigents agraris han reclamat que s'implementen de manera urgent mesures per a controlar la població d'aquestes espècies.

D'altra banda, les organitzacions han sol·licitat a la Conselleria que faça costat als col·lectius d'entitats de reg de les quals formen part productors de diversos cultius, convencionals i ecològics, ja que requereixen d'un canvi en el mètode de fertilització amb un sobrecost econòmic que hauria de compensar l'administració durant el primer any, així com facilitar la incorporació de tècnics especialitzats per a la planificació de l'abonat.

Les organitzacions també han fet èmfasis en la necessitat que el paper de les OCAPAS deixe de ser merament burocràtic i es convertisquen en la part del servei de transferència de la Conselleria al qual els llauradors poden acudir a assessorar-se. Aquests centres també haurien de realitzar informes de la situació de cada comarca respecte a plagues i malalties, danys meteorològics, etc. a fi que la Conselleria dispose d'una informació correcta de la situació de cada territori. D'altra banda, totes dues entitats han assenyalat la importància que en els tràmits burocràtics s'unifiquen criteris, dels quals també facen participes a les organitzacions agràries, de tal manera que per a una mateixa tipologia d'expedient cada OCAPA no exigisca documentació diferent.

LA UNIÓ i AVA han valorat l'esforç de la Conselleria en matèria de subvencions a les assegurances agràries, però han exigit que aquesta aportació es pose en valor enfront de les decisions que puguen prendre Agroseguro i Enesa en contra dels interessos del sector agropecuari valencià.

Finalment, les dues organitzacions agràries han abordat la importància de crear un fons de crisi que reba partides pressupostàries anuals per part de la Conselleria d'agricultura per a poder atendre situacions de desequilibris econòmics en el sector. Així mateix,  han recordat que la llei d'estructures no sols està pensada per a concentrar parcel·les, també ha d'abordar el tractament fiscal de les compres i vendes per a facilitar aquest procés. Finalment, davant l'escàs èxit d'aquesta norma quant a explotacions en comú per a acabar amb el minifundi, les organitzacions agràries han proposat la creació d'explotacions pilot a nivell provincial perquè els lauradors puguen conéixer el funcionament d'aquest model i comprovar que és una solució útil.