LA UNIÓ informa que els llauradors d'Utiel-Requena tindran enguany una dotació de reg de suport de 600 m3/hectàrea

LA UNIO - 08 May, 2019
  • 2875
  • 0

L'any es considera com a mitjà, ni humit ni sec

LA UNIÓ de Llauradors informa que els llauradors de la comarca d'Utiel-Requena disposaran per a la campanya de reg d'enguany d'una dotació bruta mitjana de suport de 600 m3/hectàrea/any per al cultiu de la vinya, els fruiters de fruita seca (ametler, sobretot) i l'olivar. 

La quantitat assignada representa 300 m3 menys que l'any passat i 150 més que fa dos anys. La Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) ha fet pública aquesta dotació tenint en compte la pluja produïda des d'octubre de 2018 a abril de 2019, un període amb una pluviometria normal en la zona que el caracteritza com un any mitjà (ni humit i sec).

Segons el que plou en el període de l'1 d'octubre al 30 d'abril els anys es classifiquen en humits (450 m3/ha), mitjans (600 m3/ha) i secs (900 m3/ha). És el tercer any, a partir de l'aprovació del Pla d'explotació de la massa d'aigua subterrània de la comarca, que la dotació del reg està regulada d'aquesta manera. 

Diverses són les dades que han permés que s'arribe a aquesta dotació d'aigua de reg de suport per a eixos cultius. En primer lloc, que el nivell piezomètric (aigües subterrànies) se situa a la baixa en alguns punts i en uns altres per contra creix.

D'altra banda, el volum emmagatzemat en l'embassament de Forata ha descendit des de maig de 2017, fins a adquirir un valor de 11,63 hm3 a l'abril d'enguany. També ha baixat de forma considerable el cabal circulant en el riu Magre i mentre que al maig de 2018 es va produir un repunt fins als 0,30 m3/s, posteriorment ha descendit a l'abril d'enguany fins als 0,11 m3/s. 

Finalment, i el més important -perquè ha possibilitat tot l'anterior- és la pluviometria mitjana registrada en els dos Sistemes Automàtics d'Informació Hidrològica de la Confederació situats a Requena i Caudete de las Fuentes. Per al període octubre/abril de l'any hidrològic 2018/2019 la mitjana de la pluja registrada en les dues estacions és de 260,77 mm, trobant-se entre els llindars establerts per a considerar l'any com a humit (310 mm), i sec (230 mm). Per tant, l'any hidrològic 2018/2019 a Utiel-Requena per a la CHJ es tipifica com a mitjà.

Per a poder optar a tindre una dotació superior a 450 m3/ha, en els anys mitjans o secs, segons s'ha indicat anteriorment, és necessari modificar les característiques de la concessió o aprofitament d'aigües subterrànies en la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Per això, LA UNIÓ recomana a aquelles Comunitats de Regants i llauradors de la comarca que desitgen tindre la possibilitat d'augmentar la seua dotació d'aigua per al reg en anys esdevenidors, es posen en contacte amb nosaltres en les oficines de la comarca o en el telèfon 96 353 00 36, per a estudiar cada cas.