LA UNIÓ Llauradora indica que es produeixen més de tres robatoris coneguts al dia en els camps de la Comunitat Valenciana

LA UNIO - 27 Apr, 2023

L'organització sol·licita un major reforç dels mitjans humans i materials del Grup ROCA perquè funciona, ja que en 2013 eren deu robatoris al dia

LA UNIÓ Llauradora, després de les dades conegudes relatives als robatoris denunciats en el camp durant l'any 2022, indica que van augmentar un 3,7% sobre l'any anterior, la qual cosa es tradueix en més de tres robatoris al dia en les explotacions agràries de la Comunitat Valenciana.

Les dades oficials reflecteixen que l'any passat es van produir un total de 1.215 sostraccions conegudes en explotacions agrícoles i ramaderes de la Comunitat Valenciana (pels 1.172 de 2021). D'aquesta xifra, 765 es van donar a la província de València, la que pateix més robatoris de tota Espanya (seguida per la de Sevilla amb 755); després la de Castelló amb 234 i la d'Alacant amb 216. A la província de Castelló és on més augmenten amb un 24,5%, seguit de la de València amb un 0,9%, mentre en la d'Alacant baixen un 4,4% sobre l'any anterior.

La Comunitat Valenciana és la tercera comunitat autònoma amb major nombre de robatoris en el sector agrari, després d'Andalusia que té 3.205 i Castella-la Manxa amb 1.383. En aquestes estadístiques computen els robatoris amb força, robatoris amb força en interior de vehicle, robatori amb violència o intimidació, furt i furt en interior de vehicle en explotacions agrícoles i ramaderes.

LA UNIÓ considera que, a pesar de que la xifra de robatoris s'haja reduït bastant respecte a fa uns anys, en 2022 va tornar a repuntar sobre 2021, la qual cosa provoca un greu perjudici a l'activitat.

“I aquests són només els casos que es denuncien pel que les xifres de robatoris són molt més elevades”, lamenten des de l'organització. “També és veritat que, a vegades, els propis llauradors i ramaders no denuncien per la dificultat que els suposa fer-ho, amb sistemes administratius poc àgils, així com pel desànim davant la sensació d'impunitat amb què opera aquesta delinqüència” afigen. LA UNIÓ recomana que es denuncie sempre perquè “si no tenim les dades reals del problema, serà més difícil que ens facen cas per a trobar solucions”, afirmen.

Només el 19% dels robatoris és esclarit

D'altra banda, les sostraccions esclarides a penes aconsegueixen el 19% del total de robatoris registrats denunciats, la qual cosa suposa una limitada taxa de resolució. L'any 2022 es van esclarir 299 casos, alguna cosa més que els 251 de 2021.

Augment de personal

LA UNIÓ sol·licita un reforç dels recursos personals i materials, sobretot del Grup ROCA especialitzat, en la lluita contra aquesta delinqüència perquè les forces i cossos de seguretat puguen fer un treball més eficient i un esforç a desenvolupar i incorporar mètodes innovadors tant en la prevenció d'aquests delictes, com en la seua persecució i resolució. La prova més evident que funcionen bé és que l'any 2013 es van produir 3.715 robatoris en el camp de la Comunitat Valenciana i ara la xifra s'ha reduït de manera considerable. De quasi 10 robatoris diaris hem passat a 3.

També insta a perseguir el comerç de mercaderia robada perquè “és clar que si algú roba és perquè algú li ho compra. És important la vigilància per a intimidar, però també el compliment de la justícia i la persecució dels canals de comercialització il·lícits. Per això instem a inspeccionar comerços o magatzems sospitosos de comercialitzar productes robats”, assenyala LA UNIÓ. Una altra de les demandes de LA UNIÓ passa per facilitar i agilitzar la presentació de denúncies per part de les persones afectades, perquè en moltes ocasions desisteixen d'interposar-les davant les dificultats que troben.