LA UNIÓ presenta als grups parlamentaris de les Corts les seues propostes d'esmena als pressupostos de 2021, entre les quals es troba un augment del pressupost per a sanitat vegetal i per a modernització de les granges

LA UNIO - 19 Nov, 2020

També aposta per la creació d'un mapa agronòmic, mesurar la representativitat de les OPAS, crear un consell agroalimentari o potenciar els escorxadors de xicoteta capacitat, entre altres esmenes

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha presentat hui als grups parlamentaris de les Corts Valencianes les seues propostes d'esmenes als pressupostos de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a l'any vinent, entre elles un increment del pressupost en sanitat vegetal i també per a la modernització i millora de la competitivitat de les granges. Ha celebrat hui reunions amb el PSPV, PP, Ciudadanos i Unides Podem.

LA UNIÓ advoca entre les seues esmenes per un augment del pressupost destinat a la sanitat vegetal i animal. Malgrat l'increment en aquest, és molt necessari que s'eleve encara més per a l'aplicació de sistemes de lluita biològica en el control de plagues, lluita i control de l'expansió de la Xylella o evitar la introducció del HLB, en la realització de controls i inspeccions a l'exportació de les nostres produccions, etc. En aquests moments, concretament el sector citrícola, necessita implementar un pla de lluita i control de la plaga del Cotonet de Sud-àfrica, que està provocant nombroses pèrdues a les parcel·les afectades. Aquest pla ha de comptar amb la suficient dotació pressupostària per a finançar la compra de feromones, la cria i solta del parasitoide Anagyrus aberiae i la construcció de nous insectaris per a la seua cria.

LA UNIÓ també ha demanat entre les seues esmenes l'increment de la partida destinada a les ajudes per a millorar la competitivitat ramadera a fi d'anar adequant les granges a les cada vegada majors exigències normatives i millorar el seu posicionament competitiu. El pressupost actual s'ha mostrat insuficient per a cobrir l'elevada demanda i en aquest sentit en les dues últimes convocatòries -2019 i 2019- s'han quedat fora de poder accedir a aquestes ajudes, davant la falta de dotació pressupostària, al voltant del 55% de les persones sol·licitants.

D'altra banda, l'organització proposa que s'impulse un procés per a mesurar la representativitat de les organitzacions professionals agràries de la Comunitat Valenciana, així com la creació d'un consell agroalimentari autonòmic per a la participació, interlocució de les organitzacions professionals agràries, cooperatives, entitats privades de comercialització i l'administració autonòmica com un òrgan consultiu en l'àmbit agroalimentari.

Una altra de les propostes de LA UNIÓ passa per la incorporació d'una línia pressupostària destinada a l'elaboració d'un mapa agronòmic com a eina informativa bàsica per a fer costat a una gestió agrícola i agropecuària sostenible que contempla la Llei 5/2019, de 28 de febrer, de la Generalitat, d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana en el seu capítol I. Podria ser d'interés per a la planificació i presa de decisions per part de la Generalitat Valenciana en la planificació territorial i sectorial quan aquestes activitats afecten a sòls de protecció especial pels seus valors agropecuaris, agrícoles i forestals o activitats econòmiques a realitzar. Com a exemple, aquest mapa agronòmic serviria per a conéixer les zones on es poden instal·lar assentaments de ruscos en zones citrícoles, tenint en compte la distància a altres assentaments i a parcel·les amb cítrics susceptibles de provocar pol·linització creuada.

Una altra esmena de LA UNIÓ demana que s'incrementen les ajudes destinades a la millora dels escorxadors de xicoteta capacitat. Aquestes ajudes tenen com a objectiu, d'una banda, la millora dels processos productius i l'eficiència d'aquests escorxadors de xicoteta capacitat que són molt necessaris en zones de ramaderia en extensiu i on les inversions són necessàries per a la instal·lació de maquinaria, reforma de les instal·lacions ja existents i inversions en la construcció d'altres nous escorxadors de xicoteta capacitat. I, d'altra banda, són necessàries per a dotar als escorxadors de centres de neteja i desinfecció de vehicles. Aquesta línia ha de ser atractiva per al sector, amb l'objectiu de dotar-la de continuïtat durant els pròxims anys fins a consolidar una xarxa d'escorxadors de xicoteta capacitat per totes les zones on hi haja una cabanya ramadera rellevant.