LA UNIÓ presenta en la comissió de les Corts una sèrie de propostes per a evitar les inundacions a la Vega Baja i aconsella a les Administracions que es deixen guiar per experts

LA UNIO - 03 Mar, 2021

En les últimes setmanes han intervingut el membre de la Comissió Executiva, Juan Miguel Montaner i el responsable de regadiu a Alacant, José Jesús Sanmartín

LA UNIÓ de Llauradors ha presentat, en les seues intervencions realitzades en la comissió especial d'estudi de les Corts sobre les mesures de prevenció dels riscos d'inundacions a la Vega Baja, diverses propostes destinades a evitar les inundacions que es produeixen a la comarca i ha llançat també un avís a les diferents Administracions perquè es deixen aconsellar per experts en la matèria a l'hora d'adoptar mesures. En aquestes últimes setmanes han intervingut en aquesta comissió tant el representant de la Comissió Executiva, Juan Miguel Montaner com José Jesús Sanmartín, responsable de regadiu de LA UNIÓ a Alacant.

L'organització posa com a exemple les actuacions executades a la Vega Media del Segura per part de Múrcia que han permés fer compatible la qualitat mediambiental a l'entorn del riu, alhora que es fa més impermeable el llit reduint-se, de manera important, el risc de desbordaments i trencaments dels brins. “La participació de professionals experts, grups conservacionistes amb alt nivell tècnic, així com el decisiu suport institucional, ha generat una Vega Media que viu, afortunadament, aliena al temor enorme que existeix a la Vega Baja davant una possible riuada”, han assenyalat els membres de LA UNIÓ, en contraposició “al sofriment que és conviure amb una por estressant davant l'amenaça d'una nova catàstrofe a la Vega Baja com la passada DANA”.

Una primera línia d'actuació que proposa LA UNIÓ es focalitza en el mateix riu per a evitar com a prioritat absoluta el seu desbordament i/o trencament. Per a això s'insta a conservar i netejar els llits tant públics com privats i cooperar des de les Administracions en les despeses que sufraguen les comunitats de regants per a mantindre'ls en bon estat. Però també ampliar l'amplària del riu; elevar l'altura dels brins (en totes dues ribes) i tancar les clivelles mitjançant injeccions amb formigó armat; instal·lar una capa vegetal baixa en la ribera del riu que substituïsca els boscos d'espècies invasores que limiten ara el pas de l'aigua.

Una altra línia es basa en actuacions que reduïsquen el mal en el cas sobrevingut d'una inundació: azarbes a cel obert, amb el que es guanya en cabuda d'aigua (no entubada); en eixa línia, millora general i desenvolupament dels sistemes de drenatge; ampliació de la desembocadura del riu Segura a Guardamar; és necessari facilitar l'eixida d'aigua; aplicació estricta de les disposicions del PATRICOVA i altra normativa concordant, en els planejaments municipals, projectes urbanístics, i el conjunt d'actuacions sobre les quals el PATRICOVA és aplicable; permeabilitzar totes les infraestructures concernides (CV-91, AP 7, N-332, altres carreteres comarcals, etc.) a fi de que l'aigua no quede retinguda. “Hem constatat que la major font de mal és sobretot el temps que l'aigua queda continguda en un espai determinat. La immediata evacuació de l'aigua, pel seu curs natural, és una necessitat per a assegurar la limitació de danys; ús de preses (les ja existents i les que calguera crear) per a transferir aigua de riuada”, han assenyalat des de LA UNIÓ en les seues intervencions.

LA UNIÓ també desitja que es visualitzen les inundacions com un tot perquè el problema, a més d'afectar la Vega Baja, també el fa al Baix Segura i el Baix Vinalopó. “Va ser l'acció conjunta del riu Segura, riu Vinalopó i rambles d'Abanilla i Crevillent, la que en temps pretèrits va originar l'actual plana al·luvial i és, per tant, aqueixa mateixa acció conjunta la causant de les inundacions periòdiques”, han indicat en les Corts. Com a exemple posen la necessària adequació de la desembocadura del riu Vinalopó amb una ampliació del tram final del llit del azarbe i s'equipare al del riu perquè siga la séquia la que desemboque en el riu i no a l'inrevés o la utilització de les séquies de reg dels Carrisals per a traure aigua a la mar.

Una altra de les propostes de LA UNIÓ passa per unificar les diferents comunitats de regants en una corporació amb entitat jurídica única per a coordinar i gestionar un repartiment més equitatiu de l'aigua i servisca per a assumir el control en una inundació. També demana eliminar aquells drets històrics de reg basats en antics privilegis estamentaris i que no tenen cap justificació en l'actualitat. “No és eficient gestionar una inundació permetent que cada alcalde o comunitat de regants prenga les seues pròpies decisions, igual que no és eficient realitzar inversions milionàries a càrrec del contribuent a comunitats de regants amb privilegis històrics, en alguns cas medievals, o regides per uns uns estatuts antiquats de tall huitcentista”, afirmen els representants de LA UNIÓ.

En relació a les assegurances, LA UNIÓ indica que no és correcte que es concedisquen ajudes per danys a habitatges o indústries amb l'únic requisit de presentar l'escriptura de propietat i que, no obstant això, s'exigisca la possessió d'una assegurança per a indemnitzar els danys estructurals agraris. La realitat és que existeixen diferents cultius i produccions on la implantació de l'assegurança agrària és irrellevant, com el cas de les produccions hortícoles. O els sectors apícola i ramader que es veuen completament indefensos en el cas de les indemnitzacions per inundació, malgrat disposar d'una assegurança, en aquest cas, de Responsabilitat Civil. A això cal sumar l'increment de primes i baixada de subvencions dels últims anys que ha portat al fet que els llauradors i ramaders amb menor sinistralitat abandonen l'assegurament. En conseqüència aquestes persones no disposen d'una eina eficaç que els puga donar entrada a les indemnitzacions del Consorci ni a les ajudes que compensen els danys ocasionats per aquestes circumstàncies extraordinàries.
Per això LA UNIÓ proposa a Agroseguro que faça un estudi per a veure si es pot implantar una Assegurança Bàsica amb cobertura per als riscos qualificats com a extraordinaris en les declaracions de Zones d'Emergència, a fi de poder optar a les indemnitzacions del Consorci de Compensació d'Assegurances.