LA UNIÓ presenta esmenes als pressupostos agraris 2024 per a destinar quasi 10 milions d'euros a polítiques directes per als llauradors i ramaders

LA UNIO - 16 Nov, 2023

“Si realment vol posar en pràctica el nou Govern autonòmic tot el que han declarat els seus responsables durant els últims mesos sobre la necessitat de millorar la situació d'un sector clau per a l'economia valenciana i, sobretot, de les persones llauradores i ramaderes, haurien d'apostar per eixes mesures de suport als productors”, assenyala Carles Peris

La Unió Llauradora i Ramadera ha presentat a tots els grups parlamentaris de les Corts diverses esmenes als pressupostos agraris de 2024, en les quals proposa destinar quasi 10 milions d'euros per a polítiques de suport directe als llauradors i ramaders de la Comunitat Valenciana.

L'organització proposa una sèrie de modificacions en els pressupostos de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a destinar 9,9 milions d'euros a mesures socioeconòmiques que beneficien a les persones llauradores i ramaderes de la Comunitat Valenciana en un moment on la situació productiva no és la més pròspera pels efectes de la sequera que afecta la rendibilitat de les explotacions agràries i al que cal unir les conseqüències sobre els costos pel conflicte bèl·lic a Ucraïna que afecta la seua competitivitat, al costat de la pujada dels costos de producció.

LA UNIÓ confia que els grups parlamentaris de Les Corts siguen sensibles i assumisquen les 15 esmenes presentades per a incorporar-se al pressupost de la Conselleria d'Agricultura de 2024. “Si realment vol posar en pràctica el nou Govern autonòmic tot el que han declarat els seus responsables durant els últims mesos sobre la necessitat de millorar la situació d'un sector clau per a l'economia valenciana i, sobretot, de les persones llauradores i ramaderes, haurien d'apostar per eixes polítiques de suport als productors”, assenyala Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ.

Les esmenes de LA UNIÓ són molt diverses i variades. Entre elles destaquen la necessitat d'elaboració d'un mapa agronòmic, la implantació del quadern digital d'explotació, una ajuda a les explotacions prioritàries, la recuperació d'explotacions afectades per incendis, impuls de l'Agència Valenciana d'Informació i Control Alimentari (AVICA), digitalització del sector productor agrari, reestructuració del sector de l'ametla en secà, suport als productors de raïm de vinificació i olivar de secà, suport a les explotacions de cirera de tota la Comunitat Valenciana, compensació per danys avifauna en l'arròs o campanya de promoció dels cítrics valencians. També sol·licita LA UNIÓ una millora de les condicions dels treballadors temporers o la creació d'un Consell Agrari que permeta iniciar un procés electoral en el camp valencià.

RESUM ESMENES DE LA UNIÓ

Ajuda a les explotacions prioritàries: Es proposa establir una ajuda anual mínima de 6.000 euros per als titulars d'explotacions agràries prioritàries. Aquesta iniciativa cerca recolzar i mantindre les explotacions que complisquen amb uns certs criteris, assegurant la seua viabilitat i contribuint significativament al sosteniment de l'activitat agrària de les persones professionals del sector.

Suport als productors de raïm de vi i olivera de secà: La invasió d'Ucraïna ha tingut un impacte negatiu en els sectors agraris de la Comunitat Valenciana, acrescut per una pujada de costos del 50%, la sequera de dues campanyes i una inestabilitat comercial. Específicament, els sectors vitivinícoles i de l'olivar tenen collites reduïdes i problemes de comercialització. Malgrat això, les mesures governamentals no han proporcionat suport a aquests productors, i es proposa una ajuda excepcional directa per a compensar les conseqüències econòmiques negatives.

Reestructuració sector ametla en secà: L'ametla representa un pilar fonamental en l'agricultura valenciana, però s'enfronta a desafiaments significatius que requereixen una intervenció estratègica. Es caracteritza per ser majoritàriament de secà, envellit, convencional, amb baixos rendiments i varietats poc productives i atractives comercialment. Per a abordar aquests problemes, es proposa la implementació d'un Pla de Reestructuració Sectorial de caràcter pluriennal, abordant la renovació del cultiu, la promoció de varietats més productives, i l'estímul de pràctiques agrícoles sostenibles per a assegurar la sostenibilitat i competitivitat a llarg termini.

Compensació per danys avifauna en l’arròs: Diferents espècies d'aus causen danys anualment en diferents fases del cultiu de l'arròs. Es pretén compensar als productors d'arròs per les pèrdues ocasionades per l'activitat d'aquestes aus, que no estan subjectes al control cinegètic.

Suport a totes les explotacions de cirera: Mentre la Conselleria d'Agricultura únicament contempla donar suport a les explotacions situades a Alacant, LA UNIÓ proposa que les ajudes s'estenguen a la resta d'explotacions de cirera de la Comunitat Valenciana.

Campanya de promoció dels cítrics valencians: La iniciativa, impulsada en 2023 per la Generalitat Valenciana i duta a terme a través de la IGP Cítrics Valencians i la marca "Taronja de València", va aconseguir la participació de diverses cadenes de supermercats i hipermercats. Per a mantindre i expandir aquesta promoció, és crucial garantir la seua continuïtat i el compromís continu de les cadenes de distribució que s'han sumat.

Implantació del Quadern Digital d’Explotació: La implementació obligatòria del Quadern Digital d'Explotació ha generat controvèrsia i resistència. Les crítiques d'organitzacions sectorials i algunes Comunitats Autònomes van portar al Govern a proposar canvis legislatius. Es preveu una implantació progressiva a partir de l'1 de gener de 2024, de manera voluntària, i obligatòria a partir de 2025. La falta de capacitació digital, especialment entre llauradors d'edat avançada, ha impulsat la necessitat d'un pla de formació contínua per a assegurar l'adaptació generalitzada a aquesta nova eina administrativa.

Elaboració del mapa agronòmic: El Mapa Agronòmic de la Comunitat Valenciana és una eina informativa fonamental per a recolzar una gestió agrícola i agropecuària sostenible, conforme al que s'estableix en la Llei d'estructures agràries. L'accés a la informació continguda en el mapa agrari ha de ser facilitat tant al públic en general com als diversos actors vinculats al sector agrari. Això s'aconsegueix mitjançant l'ús de tecnologies de la informació i comunicació que permeten la integració i consulta de dades. Un enfocament prioritari consisteix a utilitzar eines de codi obert i d'ús lliure.

Impuls de l’Agència Valenciana d’Informació i Control Alimentari (AVICA): Aquesta agència, que ha d'exercir un paper crucial a millorar la transparència de la cadena alimentària a nivell autonòmic i reforçar la vigilància i inspecció en les transaccions agroalimentàries, requereix una dotació pressupostària suficient per a la seua operativitat. A més, es destaca la seua importància en el desenvolupament de la Llei que impulsa la creació del Registre d'Operadors, Contractes i altres Relacions Jurídiques Agràries.

Digitalització del sector productor agrari: Es busca impulsar la digitalització en el sector agrari valencià mitjançant la creació d'una xarxa de Hubs agraris gestionats per entitats agràries, però supervisats per l'administració agrària per a proporcionar l'impuls inicial. Aquests Hubs tindran la funció d'oferir formació en digitalització al sector agrari, difondre les novetats tecnològiques i implementar, formar i assessorar en l'adopció del quadern digital d'explotació.

Recuperació d’explotacions afectadrs per incendis: Es proposa assignar una partida pressupostària per a donar suport a la recuperació de les parcel·les i explotacions ramaderes afectades. Aquesta mesura busca impulsar la recuperació de la capacitat productiva d'aquestes àrees després dels incendis.

Millora de les condicions dels treballadors temporers: Es proposa destinar més fons del pressupost de 2023 per a contractar personal temporer en campanyes agrícoles crucials i de curta duració. La reducció pressupostària proposada, especialment en condicions d'habitatge i altres costos laborals, podria afectar negativament els llauradors, ja que molts operen prop del límit de rendibilitat.

Creació del Consell Agrari a través procés electoral: Impulsar un procés per a mesurar la representativitat de les Organitzacions Agràries i la creació del Consell Agrari de la Comunitat Valenciana mitjançant una llei específica. Aquest consell actuarà com un òrgan institucional per a canalitzar la participació de les organitzacions en la formulació de polítiques agràries i de desenvolupament rural.