LA UNIÓ presenta propostes de mocions en municipis de l'Horta Nord perquè el Govern compense els danys provocats pels episodis climatològics de les últimes setmanes

LA UNIO - 13 Apr, 2022

La combinació de pluges, excés d'humitat, vent, cels coberts i posteriorment arribada d'aire àrtic de les últimes setmanes, ha ocasionat danys a l'Horta, sobretot en cultius hortícoles com la creïlla i ceba

LA UNIÓ de Llauradors ha presentat una proposta de moció en Ajuntaments de l'Horta Nord perquè el Govern de l'Estat compense els greus danys provocats en el camp pels diferents episodis climatològics adversos de les últimes setmanes.

En aquest sentit, demanda als Consistoris de la comarca que aproven una moció on s'insta el Govern de l'Estat a establir un sistema d'ajudes directes a les persones llauradores amb danys en els seus cultius per efecte d'algun dels episodis meteorològics: pluja, vent o gelada. També que s'establisquen ajudes d'Estat, regulades en el Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió de 18 de desembre: 20.000 € per empresa agrària en tres exercicis fiscals.

Quant a aspectes fiscals i relacionats amb la Seguretat Social, se sol·licita una reducció de l'índex de rendiment net de l'IRPF fins a zero de les produccions afectades per a les persones que tributen pel Règim d'Estimació Objectiva. Per a les que tributen pel Règim d'Estimació Directa, increment del percentatge de despeses de difícil justificació al 20%. També es demana la condonació (en cap cas exempció) del pagament de l'Impost de Béns immobles dels béns afectes a l'activitat agrària (independentment si està en zona rústica o urbanitzable) afectats per qualsevol dels episodis meteorològics. Com que es tracta d'un tribut local, la pèrdua d'ingressos dels ajuntaments ha de ser compensada amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat. Així mateix, es reclama la bonificació del 50% de les quotes de la Seguretat Social durant 12 mesos.

LA UNIÓ requereix també l'establiment de línies de crèdit preferencials de cinc anys, amb un de manca, i amb una bonificació total dels interessos. Urgeix de la mateixa manera a la reparació, si és el cas, de les infraestructures agràries per a poder accedir a les explotacions per als treballs d'adequació d'aquestes i per a la realització de les tasques necessàries per a la recuperació productiva. Els afectats que siguen beneficiaris d'ajudes a la primera instal·lació de joves o de les ajudes a les inversions en explotacions agràries han de tindre una moratòria en el compliment dels terminis burocràtics establits en aquestes ajudes fins a recuperar la capacitat productiva de l'activitat.

Cal dir que la segona quinzena del mes de març es va produir un episodi de pluges persistents i permanents que ja han sigut catalogades com les més intenses dels últims 50 anys. En la zona de l'Horta de València es va acumular una mitjana de més de 210 l/m² i amb un màxim de 329 litres, la qual cosa ha suposat un augment de les precipitacions respecte de març de l'any 2021 de més del 675%. En la primera setmana d'abril, quan encara estaven la majoria dels camps embassats, l'arribada d'una massa d'aire àrtic provinent del nord d'Europa va provocar gelades de forma generalitzada que van tindre conseqüències catastròfiques en els cultius de l'horta que ja venien molt afeblits de les pluges persistents de març. La combinació de pluges, excés d'humitat, vent, cels coberts i posteriorment arribada d'aire àrtic, ha ocasionat danys generalitzats en tot el territori, però en el cas dels termes municipals de l'Horta se centren en el cultiu d'hortícoles i, sobretot, en els camps plantats de creïlla i ceba.

Evidentment, totes aquestes adversitats climàtiques i les seues negatives conseqüències suposen un duríssim colp per a la renda de les persones professionals del sector que s'hauria de mitigar perquè es troben en una situació ja de per si mateix molt complicada, tal com el demostra l'abandó permanent de terres de cultiu. LA UNIÓ creu que és una responsabilitat compartida per tots afavorir la posada en marxa de tots aquells instruments que contribuïsquen al manteniment d'una activitat que constitueix la pedra angular sobre la qual se sustenta l'economia i la realitat sociocultural dels nostres pobles.