LA UNIÓ presenta un Document d'Oposició perquè els torrons de les IGPs de Xixona i Alacant garantisquen la procedència de la seua ametla i mel

LA UNIO - 05 Jun, 2023

Les IGPs han proposat una modificació del plec de condicions que suprimeix qualsevol referència a l'origen de les matèries primeres utilitzades per a la fabricació de torrons

La Unió Llauradora ha registrat un Document d'Oposició a la proposta de modificació del plec de condicions de les IGPs Torró de Xixona i Torró d'Alacant per la qual es pretén suprimir qualsevol referència a l'origen de les seues matèries primeres, com és el cas de l'ametla o la mel.

El passat 13 de gener el Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) del Torró de Xixona i Torró d'Alacant va presentar una sol·licitud de modificació del seu Plec de condicions que va ser publicada el passat 1 d'abril en el BOE perquè qualsevol persona puga oposar-se a la modificació pretesa, mitjançant la corresponent declaració d'oposició.

L'objectiu principal de la proposta de modificació del plec de condicions per part de les empreses torroneres que formen el Consell Regulador és suprimir qualsevol referència a l'origen de les matèries primeres que utilitzen en la fabricació dels torrons emparats en totes dues IGPs.

Encara que semble mentida, les IGP de productes transformats no tenen l'obligació de posar en l'etiqueta l'origen de les matèries primeres, sempre que això ho contemplen en el plec de condicions. L'actual plec de la IGP del Torró és bastant ambigu en aquesta matèria com sempre ha insistit LA UNIÓ, però amb la modificació que ara es pretén queda definitivament suprimida ja tota referència a l'origen de l'ametla i la mel utilitzada en la fabricació dels torrons.

LA UNIÓ és conscient de la normativa actual i no proposa directament que no s'utilitzen ametles o mels procedents altres països, però si ho fan hauran legalment de fer referència, en les etiquetes, a l'origen de la matèria primera utilitzada, en cas contrari induiran a una confusió entre els consumidors. L'organització agrària indica que si es tracta d'una marca de qualitat que lliga el producte al seu origen com és el cas del torró (Xixona i Alacant), la matèria primera hauria de ser, principalment, d'ací. En el cas que les importen i provinguen, per exemple les ametles dels Estats Units, hauria d'informar-se al consumidor fent referència en l'etiqueta a l'origen perquè aquest trie comprar aquests torrons encara que tinguen ametles importades o per contra triar la dels artesans torroners que empren ametla autòctona.

Pel que fa a les ametles, l'actual plec de condicions de la IGP del Torró especifica en relació a la matèria primera que “són varietats emmarcades en regions caracteritzades per la benignitat del clima mediterrani, podent procedir d'Alacant, Castelló i València”. La modificació que ara pretenen és eliminar qualsevol tipus de referència a la zona mediterrània i a les tres províncies de la Comunitat Valenciana, circumstància sobre la qual ha al·legat LA UNIÓ indicant que “amb les seues respectives modificacions varietals, les ametles utilitzades per a l'elaboració de torrons han de procedir de les seues zones de producció i elaboració situades en les diferents comarques d'Alacant, Castelló i València”.

Per a LA UNIÓ és rellevant que es mantinguen els vinculos que estableixen una relació directa entre la matèria primera utilitzada (fonamentalment ametles i mel), amb el productor, la zona de producció i el torró. La desaparició en el text proposat d'aquests vincles naturals representa un pas més per a justificar la utilització d'ametles o mels procedents d'altres parts del món, la qual cosa suposa una ruptura dels estrets vincles entre els trets del producte i el seu origen geogràfic, eliminant, així, la genuïnitat i originalitat del torró que no haguera sigut possible sense aquestes característiques naturals de l'entorn.

No és la primera ocasió en la qual LA UNIÓ batalla contra els intents de les IGPs del Torró d'eliminar les referències a l'origen. Des de 2011 són ja vàries i sempre motivades per la indefinició o desaparició en el plec de condicions proposat de l'origen geogràfic de les matèries primeres bàsiques utilitzades en l'elaboració dels torrons.