LA UNIÓ reafirma la mala situació de la llima Verna que cotitza un 61% més baixa que en la passada campanya

LA UNIO - 25 Jun, 2019
  • 3097
  • 0

Convida a Ailimpo a publicar aquestes dades reals i objectives que anuncia i asseure's amb les fonts oficials –Conselleries d'Agricultura de Comunitat Valenciana, Murcia, i Andalusia - per a debatre'ls si pensa que no són reflex de la realitat del mercat

LA UNIÓ de Llauradors, qui ja assenyalara l'enfonsament de la llima Verna en les passades setmanes, insisteix en la veracitat d'aquestes dades que han sigut extretes dels informes setmanals que realitzen les Conselleries d'Agricultura de les tres principals comunitats autònomes productores a Espanya de llima (Comunitat Valenciana, Murcia i Andalusia) i que revelarien, com es pot veure en el gràfic adjunt, que es troben un 61% per davall de la passada campanya. 

El preu mitjà en el que es porta de campanya de la llima Verna en origen és de 0,35 €/kg, mentre en la passada va ser de 0,82 €/kg, la qual cosa suposa un descens de 50 cèntims i en percentatge un 61% menys que la campanya anterior.

LA UNIÓ es fa ressò així de la mala situació de la llima Verna -com ja va ocórrer també abans amb la varietat Fi- ja que, segons els propis productors, estarien cotitzant, fins i tot, per davall de l'assenyalat en les fonts oficials consultades per l'organització agrària, arribant fins al 75% indicat per aquesta organització en la primera informació emesa fa uns dies.

D'altra banda, lamenta les acusacions del tot errònies per part de la interprofessional Ailimpo i la crítica gratuïta fent al·lusió a la falta de rigorositat o a interessos ocults. L'organització recorda que en la seua nota només ofereix informació oficial, i de moviment de flux del mercat de la llima i una denuncia sobre la situació sobre acords comercials amb països tercers i propostes de mesures polítiques, per la qual cosa les crítiques deurien, en tot cas, dirigir-se a les Administracions.

L'anàlisi de la Junta Directiva de Ailimpo va assenyalar en la seua crítica a l'organització estatal on s'integra LA UNIÓ (Unión de Uniones) que les dades reals i objectives amb informació absolutament contrastada conclouen que la campanya actual de la llima Verna es desenvolupa de manera lineal i exemplar. No obstant això, LA UNIÓ es pregunta d'on ix aeixa informació real que no coincideix amb l'oficial.

Així, LA UNIÓ convida a Ailimpo a publicar les seues dades i asseure's amb les fonts oficials de les respectives Conselleries a debatre'ls si pensa que són equivocades o estan mal calculades i no són reflex de la realitat del mercat.
L'organització recorda que el càlcul de les dades facilitades en l'anterior comunicat, han sigut realitzades amb total rigorositat, estudiant la cotització setmanal i establint la mitjana i la comparativa amb les mateixes dates de la campanya passada en una de les regions productores més significatives com és la Comunitat Valenciana i que ara en ampliar-ho a les altres dues comunitats autònomes les xifres continuen sent pràcticament les mateixes, un descens en les cotitzacions superior al 60%. 

Malgrat això, Ailimpo afirma textualment que "fruit del treball responsable i coordinat de totes les organitzacions que componen la interprofessional (ASAJA, COAG, UPA, Cooperatives Agroalimentàries, Asocithader, Comité de Gestió i Aizce) la campanya de llima Verna es desenvolupa amb preus estables i rendibles en origen, que permeten un correcte equilibri en totes les baules de la cadena i amb un bon ritme de recol·lecció i exportació". LA UNIÓ qüestiona si veritablement els directius de Ailimpo estan en contacte amb la realitat del camp i es pregunta si les seues informacions de cotitzacions emanen únicament des de la part comercial i si els productors de llima d'eixes organitzacions agràries que estan en la interprofessional pensen el mateix sobre aquest tema que la Junta Directiva de Ailimpo.