LA UNIÓ reclama al Ministeri d'Agricultura ajudes per als professionals per la brutal pujada dels inputs, la sequera i les conseqüències del conflicte a Ucraïna

LA UNIO - 11 Mar, 2022

Ha presentat una sèrie de propostes per a alleujar la greu crisi dels productors i es manifestarà dimarts a Madrid

LA UNIÓ i la resta de les organitzacions de la Unión de Uniones han plantejat al Ministeri d'Agricultura un catàleg de mesures, que permeten a les explotacions agrícoles i ramaderes sobreposar-se a la situació generada per l'encariment dels costos de producció agreujat per les conseqüències de la invasió russa d'Ucraïna i també per la sequera.

En aquest sentit han presentat propostes que el Ministeri d'Agricultura hauria d'estar ja estudiant. “Al seguiment de l'evolució dels esdeveniments haver d'acompanyar la previsió normativa i de recursos, perquè les mesures es posen en marxa immediatament quan siga necessari, i en alguns llocs, ja ho és”, assenyalen des de l'organització. Han posat sobre la taula la necessitat de preparar finançament per a la posada en marxa de les ajudes necessàries mitjançant la creació d'un Fons Extraordinari de Sequera estatal i autonòmic, l'ús dels fons de desenvolupament rural i l'activació de la Reserva de Crisi de la PAC, perquè ho requerirà “el desafiament que representa la sequera, la carestia dels inputs no compensada pels preus en origen i els efectes en els mercats de situació provocada per la guerra de Rússia-Ucraïna”.

Entre el catàleg de mesures presentat es contemplen: condonacions i exempcions o bonificacions en quotes a la seguretat social, fiscalitat o taxes de regadius; derivar part dels cabals ecològics al reg tal com preveu la legislació; línies de finançament a cost zero; flexibilització de la PAC i aplicació real de la bestreta de pagaments; i ajudes de minimis per a compensar les pèrdues per sequera i donar suport a actuacions per a fer resilients a les explotacions agràries en aquesta situació. LA UNIÓ ha plantejat també que ha de prestar-se especial suport a les explotacions prioritàries, els titulars de les quals són llauradors i ramaders professionals.

També ha reclamat la posada en marxa urgent del contracte d'accés elèctric per al regadiu amb dues potències elèctriques al llarg de l'any. “És inaudit que una cosa que està aprovat ja en dues lleis, seguisca sense aplicar-se”, recorda l'organització que, a més, ha presentat un contenciós administratiu per la inacció del Govern en aquest assumpte. Al marge d'aquestes qüestions l'organització ha posat l'accent en altres de caràcter com l'assumpció per part de les administracions de la seua responsabilitat en la gestió de les sobrepoblacions de fauna silvestre que intensifiquen els seus atacs als cultius en èpoques de sequera.

D'altra banda, considera que qualsevol flexibilització per a garantir proveïments que puga adoptar-se dels requisits per a la importació de matèries primeres en matèria de OMG o límits de residus màxims de matèries prohibides a la UE, ha de condicionar-se al fet que no es pose en risc la salut dels ciutadans europeus i espanyols; però també a un precís balanç previ de les necessitats que quantifique “quant hauríem de portar de fora, de quines i per a què”. Creu que s'han d'assegurar els proveïments, però sense posar en risc el sector productor d'herbacis que és estratègic pel dèficit estructural d'aquestes produccions a la UE.

D'altra banda, LA UNIÓ vol ressaltar la importància del sector agroalimentari com estratègic. “Putin ha vingut a recordar-nos el mateix que ja va fer la COVID: la garantia alimentària és primordial”, apunten. Per aquest motiu demana al Govern espanyol i a les autoritats europees una reorientació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en el qual només un 1,8% es destina a Espanya al sistema agroalimentari i pesquer, perquè en els seus objectius estiga eixa prioritat. D'igual manera considera que l'actual escenari ha d'obligar la Unió Europea a posposar i revisar el full de ruta d'implementació del Pacte Verd Europeu i, especialment de les estratègies, com “De la Granja a la Mesa” que incideixen directament en el potencial productiu del nostre sector agroalimentari. “Tots volem que ploga i que la guerra a Ucraïna acabe com més prompte millor”, conclouen des de l'organització “però és obligació de tots els poders públics tindre preparades totes les mesures i posar-les en marxa per si això no succeeix i reconduir les seues polítiques a la llum dels nous esdeveniments”.

Davant aquesta situació, dimarts que ve 15 de març les organitzacions de la Unión de Uniones han convocat una manifestació a Madrid que acabarà davant el Ministeri d'Agricultura per a denunciar els baixos preus en origen, els alts costos de producció, la ineficiència de la llei de la cadena Alimentària que continua sent deficient, els danys per sequera i per fauna salvatge i una PAC que perjudica clarament als professionals.