LA UNIÓ reclama al ministre Planas que concedisca ajudes per la pedra d'abril de la Plana Baixa com ha fet amb les zones afectades per la borrasca Filomena

LA UNIO - 26 May, 2021

Els llauradors, malgrat tindre assegurança, veuen com els seus danys no estan compensats i demanden una solució

LA UNIÓ de Llauradors ha sol·licitat al ministre d'Agricultura, Luis Planas, que concedisca ajudes extraordinàries per a les persones afectades per la pedra d'abril a la Plana Baixa, tal com ha fet per a pal·liar els danys per la borrasca Filomena.

En aquest sentit, el Reial decret llei 10/2021, de 18 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats per aquesta borrasca estableix en el seu article 3 una ajuda per danys causats en produccions agrícoles i ramaderes, que va en el mateix sentit que la que proposa per a aquest sinistre concret LA UNIÓ. Les ajudes pels danys causats sobre les produccions agrícoles es podrien ajustar al que es disposa en un reglament europeu i atendre's amb càrrec al crèdit que hauria d'habilitar-se en el pressupost del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Les ajudes extraordinàries reclamades per LA UNIÓ haurien d'anar destinades a les persones titulars de les explotacions agrícoles que, estant situades en les zones afectades pel sinistre no cobert, hagen patit pèrdues superiors al 30% de la seua producció.

Cal assenyalar que les fortes tempestes del passat 11 d'abril, acompanyades de pedra, van deixar danys importants en cultius d'algunes localitats de la Plana Baixa, sobretot a Artana, Vilavella, Nules, Moncofa i la Vall d'Uixó, i que poden ser classificades com a fenomen climàtic advers assimilat a un desastre natural segons el Reglament 702/2014 de la Comissió Europea. El cultiu de cítrics va ser el més perjudicat i el de més extensió en superfície per la zona a causa de les afeccions en la fusta i la caiguda de la floració per defoliació.

No obstant això, en l'actualitat els danys només van quedar coberts en aquelles varietats de cítrics encara per recol·lectar i que tenien les garanties en vigor. La resta de varietats no tenen cobertura de danys per dos motius:

- El sinistre va ocórrer l'11 d'abril quan els danys en producció de pedra inicien la seua cobertura el 20 d'abril, així com l'inici de l'extensió de garanties.

- Els danys en plantació cobreixen exclusivament la mort dels arbres, que no ha sigut el cas, encara que la defoliació va ser important. Aquesta defoliació afectarà la producció de la pròxima campanya, on l'arbre haurà de recuperar la seua massa foliar i en conseqüència es preveu una floració inferior.

La Direcció de ENESA va comunicar a LA UNIÓ posteriorment que eixa entitat no compta amb cap partida pressupostària per a fer front a sinistres no emparats per l'assegurança i que, davant la importància dels danys ocorreguts, l'havia posat en coneixement de les Unitats competents del Ministeri d'Agricultura. Davant el retard a obtindre una resposta per a eixes persones amb pèrdues i assegurança, LA UNIÓ ha decidit demanar directament al ministre Luis Planas aquestes ajudes.