LA UNIÓ reclama de nou solucions al Govern d'Espanya per a les persones assegurades a la Plana Baixa per la pedra d'abril que no tenen indemnitzacions pels seus danys

LA UNIO - 12 May, 2021

Per només nou dies, és a dir la data d'ocurrència, no els danys, no es pot deixar a l'estacada a aquells que aposten per assegurar

LA UNIÓ de Llauradors segueix amb la seua línia de pressió cap al Govern d'Espanya perquè les persones que van patir la pedra del passat 11 d'abril a la comarca de la Plana Baixa no es queden sense indemnitzacions de l'assegurança malgrat tindre danys molt importants. Advoca per una solució conjunta de les Administracions i entitats que formen part de l’actual Sistema d’Assegurances a que donen resposta a unes persones que malgrat assegurar la seua collita no tindran cobertura en les circumstàncies actuals.

En aquest sentit, des d'eixa data fins ara, l'última fa escassos dies, ha remés diversos escrits tant a la Comissió Territorial d'Assegurances Agràries, ENESA o Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana, i a la Conselleria d'Agricultura per a revertir una situació sens dubte injusta i a la qual cal donar una solució per a les persones afectades/assegurades, ja que s'està en plena campanya de renovació de l'assegurança per a enguany.

LA UNIÓ és conscient que els danys per pedra d'aquelles persones que no havien recol·lectat encara la seua collita no estan coberts en l'actual Sistema d'Assegurances Agràries Combinades perquè iniciaven la seua cobertura i extensió de garanties el 20 d'abril, però per només nou dies “entenem que hem de donar una opció de cobertura als assegurats del pla 2020 perquè tenen una rellevant caiguda de floració i per tant una pèrdua productiva de cara a la pròxima campanya”, assenyala l'organització en l'escrit remés a les diferents Administracions.

En aquest sentit, LA UNIÓ indica que després d'aquest sinistre hi ha hagut amb posterioritat en altres comarques/províncies, altres tres episodis amb danys per pedra -el més recent diumenge passat a la Ribera-, que sí que tindran cobertura, i al final l'única diferència serà la data d'ocurrència, perquè els danys són els mateixos.

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, afirma que “aquesta circumstància fa molt més complicat explicar als assegurats que es quedaran sense cobertura, quan renoven any rere any la seua assegurança, i que malgrat tindre danys no se'ls dóna cobertura perquè la pedra és anterior al 20 d'abril”. Peris insisteix que “cal tindre en compte, a més, que no existeix opció de cobertura dels danys abans d'eixa data, per la qual cosa no és opció de l'assegurat cobrir-lo o no, sinó que no se li dóna eixa opció. I si de veritat volem incentivar la confiança en el sistema d'assegurances, no podem deixar que en aquesta circumstància es troben en igualtat de condicions aquells que asseguren tots els anys amb aquells que no ho fan”.

LA UNIÓ ha proposat a les Administracions diverses solucions per a resoldre la situació actual sol·licitant a Agroseguro que taxe els danys i els valore com si estigueren dins del període de garanties, a fi de que es disposen de les dades de cara a estudiar la cobertura d'aquest sinistre en plans posteriors i que cadascun dels assegurats dispose de la informació real dels danys causats per si es trobara la fórmula que done cobertura a aquests danys. D’altra banda, l'organització reclama a ENESA que estudie la manera d'indemnitzar aquests danys taxats i valorats, amb una línia per exemple d'ajudes directes i al Consorci de Compensació amb càrrec a la part de prima que les pòlisses d'assegurances agràries combinades destinen per a la reassegurança dels danys.

A més, insisteix LA UNIÓ que el grup de treball de cítrics ha d'estudiar la inclusió d'aquests danys en futurs plans de l’assegurança, incloent-se ja dins del 43 pla anual la cobertura dels danys per pedra i que reunit fa uns dies ja té una agenda d'accions i visites de valoració de cara a la futura cobertura. “Hem de resoldre la situació actual i treballar també per a reformar-la de cara al futur, perquè l'assegurança és una cosa viva que requereix modificacions”, conclou Carles Peris.