LA UNIÓ reclama el suport de les Administracions davant la greu crisi per la qual travessa el sector cunícola valencià

LA UNIO - 26 May, 2022

Un camió de 3.000 conills portat a l'escorxador costa 2.000 euros més que fa dos anys pel sobrecost del pinso i aquest increment no s'ha vist reflectit en el preu de venda dels ramaders

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders insisteix en la necessitat de suport per part de les Administracions a la greu crisi que està assolant al sector cunícola valencià des de fa ja diversos anys, tal com ha posat de manifest en una reunió aquesta setmana amb el Ministeri d'Agricultura.

LA UNIÓ destaca que el sector es troba amb preus per baix dels costos de producció i la situació es veu agreujada pel fort augment del preu del pinso en els últims mesos que està posant al límit les granges de conills. En aquest sentit, convé assenyalar que només pel sobrecost del pinso, que representa prop d'un 70% dels costos específics d'una granja de conills, un camió de 3.000 conills portat en l'escorxador costa 2.000 euros més que fa dos anys i aquest increment no s'ha vist reflectit en el preu de venda dels ramaders.

A més, la Llotja de referència ha introduït la nova tipificació de producte "conill destinat a congelar" i ha traslladat el cost de la congelació al ramader en lloc de traspassar-lo al llarg de la cadena, amb la contradicció que suposa tenint en compte el contingut de la Llei 12/2013 i modificacions posteriors de millora de la de la cadena alimentària.

Així mateix, insisteix en el risc de la desaparició d'explotacions en zones tradicionalment productores com la Comunitat Valenciana, restant una activitat econòmica més al medi rural, si prosperen iniciatives com la que defensa l'eliminació de les gàbies que suposaria comptar amb molts menys conills i menys rendibilitat sense estar demostrat que vaja a ser una millora en el benestar dels animals.

“En qualsevol cas, a l'eliminació de les gàbies, si no es fa res, hi haurà moltes explotacions que no arriben i que tanquen abans”, assenyalen des de LA UNIÓ. “Abans de sumar un problema més al sector, convé solucionar els que ja estan, com el pèssim funcionament de la Llei de la Cadena Alimentària”, afigen. Per a això, des de LA UNIÓ es proposa que l'Agència d'Informació i Control Alimentaris (AICA) realitze més inspeccions d'ofici en el sector cunícola, tal com contempla la llei, de manera que s'eviten els abusos de la cadena alimentària i aça més transparent el mercat.

Així mateix, l'organització critica la pèssima estructuració de les ajudes al sector a través del Reial decret d'ajudes excepcionals per la guerra a Ucraïna, de pròxima publicació. Mentre que l'increment de costos en l'alimentació és el mateix per animal, i afectaria més els cunicultors professionals, ja que depenen en major mesura d'aquesta activitat per a garantir la seua sostenibilitat econòmica, la proposta del MAPA no ha considerat les observacions de la nostra organització estatal Unión de Uniones (límits mínims i màxims per a rebre l'ajuda, però un mateix suport per animal dins d'aquests límits), i contempla un suport molt diferent en funció de la grandària de l'explotació.

Així, el MAPA proposa que les explotacions no professionals tinguen un suport molt intens (una granja no professional de 50 conilles pot accedir fins a un màxim de 2.580 €, és a dir, 51,6 €/conilla; mentre que una granja professional de 500 o 1.000 conilles tindria accés a una ajuda màxima de 5,16 o 3,87 €/conilla respectivament; el que l'organització qualifica com una “clara injustícia del MAPA sobre els cunicultors professionals”.