LA UNIÓ reclama que la Generalitat pague amb el lliurament a compte de diners del Govern les ajudes promeses de minimis als cítrics de la campanya passada i les de primera instal·lació i plans de millora

LA UNIO - 25 Sep, 2019
  • 2214
  • 0

Carles Peris assenyala que “el sector agrari sempre és el germà pobre en els pressupostos i el primer en les retallades”

LA UNIÓ de Llauradors reclamarà a la Generalitat que aprofite part dels 450 milions d'euros de lliurament a compte que el Ministeri d'Hisenda desbloquejarà abans que finalitze setembre per a publicar les ajudes promeses pel propi president Ximo Puig de minimis pendents de la campanya passada per als citricultors i també les ajudes de primera instal·lació i plans de millora.

El Ministeri d'Hisenda desbloquejarà 4.500 milions d'euros a les Administracions autonòmiques (450 per a la Comunitat) per la millora de la recaptació de l'IRPF, l'IVA i els impostos especials durant enguany, una cosa que reclamen des de fa setmanes els presidents autonòmics i entre ells Ximo Puig.

LA UNIÓ creu que s'ha d'aprofitar aquesta circumstància perquè la Generalitat es pose al dia en els deutes pendents més importants. Així, iniciada ja la nova campanya citrícola, les ajudes de minimis promeses per la Conselleria d'Agricultura com a suport al sector davant els pèssims resultats de la campanya passada i a les quals es preveia destinar una quantitat d'al voltant de 8 milions d'euros ni tan sols s'han convocat i segueixen per tant paralitzades per la Conselleria d’Hisenda.

Cal recordar que la Conselleria d'Agricultura i el president de la Generalitat van comunicar al sector citrícola valencià en particular i a l'opinió pública en general, la concessió d'eixes ajudes a les persones citricultores afectades per la greu crisi de la passada campanya motivada per múltiples circumstàncies. No cal oblidar que la campanya de cítrics 2018/2019 va finalitzar amb un balanç molt descoratjador per als productors que van deixar d'ingressar 279 milions d'euros en relació a l'anterior. Les ajudes de minimis pretenien la continuïtat de les explotacions citrícoles a través del manteniment de la seua activitat i evitar que nombroses parcel·les siguen definitivament abandonades, amb la conseqüent disminució de l'activitat econòmica i la pèrdua de biodiversitat que això comporta, a més de la pèrdua de llocs de treball en el sector.

Plans de millora i primera instal·lació

També es troben pendents d'abonar les ajudes a la inversió en explotacions agràries, conegudes com a plans de millora, corresponents a la convocatòria de 2017, on molts dels seus beneficiaris han realitzat les inversions que van ser certificades com a correctes i dos anys després encara no han cobrat l'ajuda que els correspon.

En relació a les ajudes per a la primera instal·lació de persones llauradores joves, si bé s'han abonat la quasi totalitat del primer termini establit en les bases reguladores, encara falta que Conselleria d'Agricultura abone el pagament del segon termini de l'ajuda, el 30% d'aquesta, a aquelles persones joves que han presentat la documentació corresponent.

Totes dues ajudes són claus per a modernitzar el camp valencià i possibilitar el necessari relleu generacional davant l'envelliment alarmant que existeix en el sector i van destinades directa i exclusivament a les persones professionals del sector agrari i, per tant, a les quals cal incentivar per a aconseguir la seua continuïtat en el sector. El retard del pagament d'aquestes ajudes l'única cosa que aconsegueix és que condisca el descoratjament en els beneficiaris i per tant es desincentive a eixes persones que haurien de ser el futur del sector.

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, assenyala que “el sector agrari valencià sempre es queda com el germà pobre dels pressupostos i el primer que patix les retallades. Si ara amb l'avançament de diners del finançament no són capaços de pagar deutes pendents amb el camp demostraran que no hi ha voluntat política d'apostar pel sector més que per a omplir-se la boca de promeses incomplides”.