LA UNIÓ signa un conveni amb CITRICOM per la varietat de mandarina protegida VALLEY GOLD

LA UNIO - 24 May, 2021
  • 1069
  • 0

Les persones associades a l'organització tindran beneficis exclusius a l'hora d'adquirir drets de plantació

LA UNIÓ de Llauradors ha signat un conveni de col·laboració amb CITRICOM LIMITED pel qual les persones associades a l'organització obtenen una sèrie de beneficis exclusius a l'hora d'adquirir drets de plantació de la mandarina protegida VALLEY GOLD

El Conveni, a part d'obtindre millors condicions econòmiques per als associats a LA UNIÓ, té també per objecte:

- Promoció i comercialització de varietat VALLEY GOLD entre els afiliats de LA UNIÓ.
- Seguiment i avaluació de varietats

CONDICIONS ECONÒMIQUES

Fins a la implantació en l'Estat Espanyol de les primeres 250 has, el preu per hectàrea de Royalty VALLEY GOLD per als associats a LA UNIÓ serà de 2.350 €/ha, la qual cosa suposa un descompte del 6% respecte de la tarifa habitual.
A partir de les 250 ha implantades el preu dels royalties s'establirà en 5.000 €/ha, però per als associats a LA UNIÓ, el preu serà de 4.500 €/has, la qual cosa suposarà un descompte del 10%.

El Royalty es pagarà a la signatura del contracte*

Consultar, en cas de sol·licitar fons operatius a la seua cooperativa o SAT, ja que aquests fons requereixen el pagament en dos anys com a màxim, en aquest moment.

LIMITACIONS DE SUPERFÍCIE

Per als afiliats a LA UNIÓ no hi ha limitacions de superfície.

INVESTIGACIÓ

El conveni recull la possibilitat d'investigar el comportament agronòmic de varietats de CITRICOM en les nostres condicions agroambientals.

 

Fitxa tècnica: https://cutt.ly/uIHszdd