LA UNIÓ torna a presentar denúncies davant l'Agència d'Informació i Control Alimentaris per presumptes renegociacions de contractes de caqui

LA UNIO - 02 Dec, 2019
  • 2315
  • 0

En l'actual campanya s'estan incomplint més contractes del que era habitual

La campanya del caqui està comportant bastants problemes per als productors fins al punt que LA UNIÓ de Llauradors haja presentat ja diverses denúncies davant l'Agència d'Informació i Control Alimentaris (AICA), dependent del Ministeri d'Agricultura. Hui mateix s'han presentat noves -que se sumen a les dels últims mesos- per renegociacions dels pactes en contracte, tant referent al contingut com en els requisits que, en qualsevol cas, perjudiquen els interessos del venedor i la seua bona fe a l'hora de formalitzar aquest contracte.

L'organització agrària ha traslladat a la AICA que inicie els controls i inspeccions requerits per a comprovar si la pràctica d'eixes empreses vulnera el que s'estableix en la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària.

Una de les denúncies fa referència a una important empresa de la Comunitat Valenciana. En la primera clàusula del contracte es realitza ara una modificació del calibre de la fruita a recol·lectar a la que es va obligar l'empresa en el contracte. En la tercera clàusula s'efectua, d'una banda, una modificació del preu pactat inicialment que estava al voltant dels 0,27 euros per quilo (més IVA), per la qual cosa existeix una reducció d'un 73% del preu previst inicialment.

D'altra banda, per a la fruita que no compleix amb un determinat calibre s'estableix la pràctica, suposadament il·legal, del pagament a comercialitzar, és a dir, sense un preu fixe i a costa de la liquidació de la fruita per part de l'empresa i sense que s'informe el venedor, transparentment, de les despeses que suportarà i el marge comercial que aplicarà l'empresa a eixa fruita. Aquesta clàusula podria, suposadament, anar en contra del que s'estableix en l'article 9 de la Llei 12/2013 de la Cadena Agroalimentària.

Pel que fa a la clàusula quarta del contracte, l'empresa denunciada fa una reducció del preu pactat inicialment per a aquella fruita que haja sigut recol·lectada, abans d'informar el venedor del contingut de l'Addenda al contracte.

Segons el parer de LA UNIÓ, l'empresa denunciada realitza una modificació dels pactes inicials mitjançant contracte al·legant circumstàncies del mercat que no podia preveure, com és l'habitual d'altra banda. L'empresa insta al venedor a l'acceptació de les modificacions del contracte contemplades en l'Addenda a aquest, però en cap moment informa el venedor de les conseqüències en el cas que aquest últim no accepte el contingut de l'Addenda.

LA UNIÓ indica que no entén la situació de la campanya posat que la previsió de collita se situava en uns paràmetres normals després de la catastròfica campanya passada i la realitat en camp així ho indica. Les estimacions de LA UNIÓ preveien uns 400 milions de kg, un increment notable sobre l'anterior que va tindre una producció anormalment baixa, però a penes un 3% superior a la de 2017 que va ser de 385 milions de kg.

Per tant, l'organització agrària considera que amb aquesta producció bastant normal el fet que es pretenguen refer tractes de compravenda pactats per endavant “sona a excusa barata i manca de justificació”.