LA UNIÓ trasllada les dificultats dels tractors per a passar la ITV per les contínues actualitzacions de la legislació comunitària

LA UNIO - 28 Jun, 2019
  • 2571
  • 0

Demana una exempció per a Espanya com ja ocorre en altres països europeus

LA UNIÓ de Llauradors ha traslladat al Ministeri d'Agricultura les dificultats que tenen els tractors per a passar satisfactòriament les inspeccions tècniques de vehicles, ja que les contínues actualitzacions de la legislació comunitària en matèria d'homologació de maquinària agrícola introdueixen punts de control de difícil compliment per aquests vehicles, sobretot els de més antiguitat.

LA UNIÓ i la resta d'organitzacions de la Unión de Uniones, en una reunió mantinguda amb responsables de la matèria del Ministeri, ha demanat que, com en el cas de països com França, Irlanda, Luxemburg, Itàlia, Grècia, Portugal, Bèlgica o Alemanya; Espanya aplique la facultat que dona als estats la Directiva 45/2014 per la qual es pot excloure els vehicles utilitzats amb finalitats agrícoles, hortícoles, forestals i ramaders, matriculats a Espanya, de l'àmbit d'aplicació de la Directiva esmentada, relativa a les inspeccions tècniques periòdiques dels vehicles de motor i dels seus remolcs, amb l'objectiu que no s'obligue a la maquinària més antiga a complir amb els nous requisits d'homologació de vehicles.

També ha insistit en la necessitat de trobar una solució als problemes que implica per als tractors equipats amb arc de seguretat o bastidor 4 pòsters que no puguen portar una cabina, ja que l'actual normativa no permet portar dos sistemes antitomb de seguretat alhora. Per a l'organització seria necessari que la cabina es considerara un element de confort.

Igualment es va oposar a la proposta del Ministeri que la maquinària agrícola arrossegada en les tasques d'arada i preparació del terreny haja d'estar inscrita en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola, ja que això suposaria sobrecostos com la necessitat de matriculació per a circular per via pública, assegurança, projectes d'homologació i revisions en estacions ITV, per la qual cosa ha defensat que continue l'excepció vigent per a aquesta maquinària.

Finament, LA UNIÓ ha insistit a trobar una solució per als llauradors afectats pels presumptes enganys per part de concessionaris i fabricadors de maquinària agrària i forestal que van vendre, des de 1981, vehicles sense frens de servei del conjunt tractor-remolc i que ja era obligatori.

L'organització, qui ja denunciara aquesta situació en 2014, assenyala que al no complir amb l'homologació en els frens d'aquestes màquines, no es compleix amb la normativa i no són aptes per a circular quan passen la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV), amb els perjudicis que això comporta per a l'activitat agrària.