L'intens treball i pressió de LA UNIÓ de Llauradors aconsegueix solucionar finalment el problema de les cremes agrícoles

LA UNIO - 13 May, 2022
  • 1834
  • 0

L'organització continuarà insistint perquè les restes de poda es consideren com un subproducte que es gestiona en la mateixa explotació i no com un residu

Les intenses gestions i la pressió per part de LA UNIÓ de Llauradors al llarg de les últimes setmanes davant Govern Central i Generalitat ha donat els seus fruits i finalment la Conselleria d'Agricultura, a través de la Direcció General de Prevenció d'Incendis, ha emés una nota interpretativa per la qual es permeten les cremes agrícoles en la Comunitat Valenciana com fins hui, deixant sense efecte en matèria de gestió de les restes agrícoles la nova Llei d'àmbit estatal 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

D'aquesta manera, les entitats locals que compten amb un Pla Local de Cremes aprovat, o un instrument de planificació aprovat per a l'ordenació de l'activitat de crema de restes agrícoles en el seu municipi, els serà aplicable la Disposició Transitòria Quarta de la Llei 7/2022 de 8 d'abril, per la qual cosa aquests municipis podran continuar amb aquesta activitat de la mateixa forma que ho estaven realitzant abans de l'entrada en vigor de la Llei 7/2022, mentre no es dicte resolució en contra. En eixa Disposició s'indica que “Les comunitats autònomes adaptaran al que s'estableix en aquesta llei i les autoritzacions i comunicacions de les instal·lacions i activitats ja existents, o les sol·licituds i comunicacions que s'hagen presentat abans de la data d'entrada en vigor de la llei, en el termini de tres anys des d'aquesta data”. Les sol·licituds d'aprovació de Pla Local de Cremes presentades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 7/2022 es tramitaran conforme a la normativa vigent en el moment de presentació de la sol·licitud, d'acord amb la Disposició Transitòria Quarta de la Llei 7/2022.

Per al cas d'entitats locals que no compten amb un Pla Local de Cremes aprovat, les activitats de crema de residus agrícoles o forestals autoritzades sobre la base de la Llei 3/1993 Forestal de la Comunitat Valenciana amb anterioritat a la data d'entrada en vigor de la Llei 7/2022, continuaran sent vàlides i es podran realitzar fins que finalitze el termini d'eficàcia d'aquestes, amb els límits i condicions establits en la normativa de prevenció d'incendis forestals.

Cal assenyalar que, com tots els anys, des de l'1 de juny al 16 d'octubre ja no es podrà cremar atenent la normativa autonòmica en prevenció d'incendis (una qüestió totalmente assumida pels Llauradors) i per això quedaven ja pocs dies per a desfer-se de les restes de poda, deixant en una clara situació d'indefensió a nombrosos llauradors just en un moment on molts cultius precisen d'aquesta pràctica. En aquest sentit, hi havia localitats de la Comunitat Valenciana que s'estaven acollint a eixa suposada prohibició de les cremes de la Llei de Residus i les han prohibides, mentre que unes altres sí que les estaven autoritzant, i així LA UNIÓ sol·licita als ajuntaments que havien retirat les autoritzacions per a la gestió de les restes de poda que les reactiven de manera urgent.

L'organització agrària ja havia insistit a establir un període de transició i adaptació mitjançant el qual es realitzara un debat públic i participatiu per a resoldre els problemes de les cremes agrícoles en aquells llocs on resulta impossible triturar en el camp.

LA UNIÓ continuarà treballant ara perquè es reconega que les restes de poda agrícola són un subproducte de material vegetal que es gestiona (crema o tritura) en la mateixa explotació i mai poden ser considerats com un residu que sí que queda subjecte obligatòriament al seu tractament posterior en una planta. D'aquesta manera, LA UNIÓ insistirà a suprimir l'article 27.3 de la Llei de residus i sòls contaminats per no ajustar-se a la realitat.

En aquest sentit, Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, indica que “seguirem vigilants amb totes les normatives que afecten el nostre sector i ens mantindrem inflexibles amb mesures que entorpeixen el dia a dia de la nostra activitat agrària. Cal negociar i dialogar abans d’imposar i treballar d’una manera més coordinada”.