Més de 250 expedients recorreguts per LA UNIÓ davant Cadastre amb resultats molt satisfactoris

LA UNIO - 15 May, 2019
  • 2884
  • 0
  • 1

LA UNIÓ pot ajudar-lo. Pose's en contacte amb nosaltres

Des de l'any 2015 LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha dut a terme nombrosos recursos per a intentar adequar les valoracions cadastrals de les construccions agrícoles i ramaderes, davant les Gerències del Cadastre de les tres províncies de la Comunitat Valenciana i el Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de la Comunitat Valenciana. 

En nombroses ocasions, les valoracions de les construccions de les Gerències provincials del Cadastre, que arriben als titulars d'explotacions agrícoles o ramaderes, se situen en uns rangs de valor excessius. A més, existeixen molts expedients que contenen errors en molts paràmetres que influeixen directament en la valoració; com són l'ús a què es destinen les construccions, la tipologia constructiva i la superfície d'aquestes, entre altres. Aquests fets incrementen de manera fictícia el seu patrimoni, amb les conseqüències tributàries i fiscals que això té.

El primer símptoma que detecten els titulars de les construccions agrícoles o ramaderes són uns rebuts d'IBI amb imports desorbitats i a vegades amb retroactivitat de fins a quatre anys. No obstant això, fiscalment les valoracions que es consoliden incrementen en Hisenda el patrimoni dels titulars i això pot implicar altres conseqüències encara més lesives que haver de pagar els rebuts d'IBI dels quatre últims anys.

Com hem indicat amb anterioritat des de 2015 estem recorrent els expedients dels titulars de construccions agrícoles i ramaderes que depositen la seua confiança en LA UNIÓ. En concret, recentment, hem arribat a la xifra de 250 expedients recorreguts en aquests quatre anys, amb resultats molt satisfactoris per als llauradors i ramaders de la Comunitat Valenciana.

El nostre objectiu és adequar els valors cadastrals de les construccions agropecuàries a la realitat, perquè no afecte a les rendes dels titulars d'explotació agropecuària. En un percentatge molt elevat dels expedients, més del 90% d'aquests, l'estem aconseguint.

Si ha rebut una carta com la que adjuntem, encara que s'haja passat el termini ordinari per a recórrer o paga un IBI que considera excessiu, podem ajudar-lo. Pose's en contacte amb LA UNIÓ en el 963530036, preguntant per Carlos Parrado, o envie'ns un mail a cparrado@launio.org

Adjuntos: