Turquía va rebre l'any passat més d'una alerta europea al dia per tindre restes de plaguicides prohibits ací o superar el límit màxim de residus al dia

LA UNIO - 07 Jan, 2022

LA UNIÓ de Llauradors creu que cal aprofitar l'interés de la presidència francesa de la UE per a aconseguir la reciprocitat dels estàndards de producció

Un estudi elaborat per LA UNIÓ de Llauradors revela que el sistema d'alertes europeu del RASFF (autoritat de la Comissió Europea per a la seguretat en aliments) va notificar l'any passat un total de 428 alertes de fruites i hortalisses amb destinació al mercat de la Unió Europea procedents de Turquia, que tenien presència de residus de plaguicides, entre ells el Metil-clorpirifos i Clorpirifos prohibits ací o pesticides que superaven els Límits Màxims de Residus permesos en el mercat comunitari.

D'aquest estudi de l'organització agrària es desprén que un total de 173 van correspondre a cítrics i 164 van ser per la presència de Metil Clorpirifos o Clorpirifos procedents de les importacions de fruites i hortalisses de Turquia. Egipte per la seua part va rebre 62 notificacions d'alertes sanitàries oficials europees l'any 2021, de les quals 39 foren de cítrics i 42 es van detectar amb Metil Clorpirifos o Clorpirifos. Turquia i Egipte continúen així la seua escalada alcista i les dades de 2021 suposen un augment de les alertes de productes del primer país d'un 57% i del 343% de les del segon, sobre les de l'any 2020.

Malgrat la magnitud i importància d'eixes xifres, les autoritats comunitàries romanen bastant passives. Un historial de les auditories recents de la Comissió Europea, al qual ha pogut accedir LA UNIÓ, revela que des de l'any 1998 a Egipte no se li ha fet cap control específic en cítrics i des de 2011 cap relacionat amb productes agrícoles. A Turquia no se li realitzen auditories per plaguicides des de fa més de dos anys. Amb les dades a la mà i la pujada de les alertes es desprén que la Unió Europea no realitza controls exhaustius a les importacions.

LA UNIÓ creu que la recentment estrenada presidència de la UE per part de França ha de servir per a avançar en la reciprocitat, perquè s'ha fixat com a prioritat assegurar que els productes agrícoles importats respecten els mateixos estàndards que els europeus. “No podem continuar acceptant les importacions en el nostre mercat europeu de productes que no respecten les normes que imposem a les nostres pròpies produccions. No té sentit. Actuar per a una reciprocitat de les normes serà una de les prioritats de la presidència francesa”, ha dit el ministre d'Agricultura francés, Julien Denormandie.

“És el moment que Espanya i França, dues potències agrícoles europees, unisquen forces al costat d'altres països de la Unió Europea, per a evitar la competència deslleial i equiparar els estàndards de producció per als productes importats amb els nostres. Cal fer un esforç per a transformar eixa intenció en realitat i els estats membres han d'aplicar aquesta reducció de pesticides de la seua estratègia De la granja a la taula el més prompte possible als productes importats, per la seguretat alimentària i la sostenibilitat”, assegura Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ.

Gràcies en bona part a les reiterades denúncies per part de LA UNIÓ sobre les alertes procedents de Turquia, la Comissió Europea va augmentar la pressió inspectora als cítrics de Turquia mitjançant el Reglament d'Execució 2021/1900 de 27 d'octubre de 2021, elevant els controls fins al 20% en cítrics (llimes, mandarines i taronges), magranes i pimentons. Malgrat això, les alertes sanitàries s'han vingut reproduint els dos últims mesos i per tant des de LA UNIÓ s'aposta per la suspensió de les importacions d'aquestes produccions procedents de Turquia fins que garantisca la seguretat alimentària en els productes que pretén posar en el mercat de la Unió Europea. De la mateixa manera, sol·licita per a Egipte un control mínim dels seus cítrics del 20% perquè en aquests moments són únicament aleatoris.