Un estudi de LA UNIÓ revela que Sud-àfrica ha tingut 157 intercepcions a la UE per plagues perilloses des de la signatura de l'acord en 2016

LA UNIO - 18 Nov, 2021

El 40% de les deteccions es dóna a més en els mesos d'octubre i novembre, just quan s'inicia amb força la nostra campanya

Des de l'entrada en vigor de l'Acord d'Associació entre la Unió Europea i l'Àfrica Meridional a l'octubre de 2016 fins hui, Sud-àfrica ha tingut 157 intercepcions en les seues exportacions de cítrics als mercats europeus per la presència de plagues perilloses com la Phyllosticta citricarpa o la Thaumatotibia leucotreta -no presents en la citricultura europea-, segons un estudi elaborat per LA UNIÓ de Llauradors. Sud-àfrica és, al costat de l'Argentina, el país amb un major nombre de deteccions amb plagues.

Aquesta dada es coneix a escassos dies, concretament el 25 de novembre, de l'inici de les reunions per a la revisió de l'acord comercial entre la UE i Sud-àfrica.

De l'anàlisi de LA UNIÓ any per any es desprén que, en la primera campanya completa, la 2017, es van produir 35 intercepcions. Posteriorment, i gràcies a la pressió exercida, van anar baixant i pujant amb alts i baixos segons any. No obstant això, enguany les dades indiquen que els sud-africans han batut el rècord amb un total de 52 intercepcions. Aquest augment podria obeir al fet que el sistema alternatiu al tractament de fred que s'aplica des de Sud-àfrica no funciona, tal com afirma clarament en el seu informe l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA).

Si tenim en compte les intercepcions durant els mesos d'octubre i novembre, que són les dates ampliades amb reducció progressiva d'aranzels, hi ha hagut 64 intercepcions, circumstància que significa que el 40% de les intercepcions de tota la seua campanya d'exportació se centra en els mesos on s'ha ampliat l'acord de reducció d'aranzels, just quan comença amb força la nostra campanya i que, per tant, faciliten les seues exportacions. Octubre és el mes clau perquè de l'informe es desprén que hi ha 61 intercepcions de les 64 que es donen en els dos mesos.

L'informe de LA UNIÓ també analitza el volum d'importacions procedents de Sud-àfrica als mercats comunitaris. Durant tot el període de vigència de l'Acord, i tenint en compte que les dades d'enguany són encara fins a agost, han exportat a la UE un total de 3.529.739 tones.

De les dades d'octubre i novembre s'observa que Sud-àfrica exporta quasi 500.000 tones, concretament 477.448 t. Per tant, el 15% de les seues importacions a territori europeu es dóna entre octubre i novembre.

LA UNIÓ considera que la Comissió Europea disposa ja de suficient informació per a prendre mesures i garantir unes mesures de control adequades per a les importacions sud-africanes. Entre elles, la més important, la del tractament en fred, per a evitar l'entrada de plagues tan nocives com la Thaumatotibia leucotreta i la seua expansió en la citricultura europea. “Ja tenim prou amb el que ens ha ocorregut amb el Delottococcus aberie (Cotonet) importat de Sud-àfrica que estem patint ja en la major part del territori citrícola valencià i que causa greus pèrdues econòmiques als productors i un major esforç inversor a les diverses Administracions per al seu control i prevenció”, assenyala LA UNIÓ.